Agenda

21/08/2012

Openbare verdediging van het doctoraal proefschrift van Mathias De backer

"Karakterisering en detectie van Puccinia horiana op chrysant in het kader van resistentieveredeling en duurzame controle"
Wereldwijd is chrysant (Chrysanthemum x morifolium) één van de belangrijkste sierteeltgewassen. Een bedreiging voor de commerciële chrysantenteelt is Japanse roest, veroorzaakt door de quarantaineschimmel Puccinia horiana. Beheersing van de ziekte gebeurt hoofdzakelijk door middel van preventieve fungicidenbehandelingen, maar duurzamere beheersingstrategieën dringen zich op. Een betere kennis van de diversiteit en biologie van de pathogeen alsook de overerving van resistentie tegen de ziekte in chrysant moet toelaten om duurzamere controlestrategieën zoals begeleide fungicidenbehandeling en resistentieveredeling te ontplooien.

De verdediging zal plaatsvinden op dinsdag 21 augustus 2012 om 16.00 uur in de Academische Raadzaal (A0.030), Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Universiteit Gent Coupure Links 653, Gent
Na de verdediging volgt een receptie waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd

Samenvatting van het proefschrift

Contactpersoon: Mathias De Backer