Agenda

17/12/2019

Slotevent Growing a Green Future

In de afgelopen drie jaar hebben we samen met onze partners binnen het Interreg project ‘Growing a Green Future’ gewerkt aan een bijdrage aan de biobased ontwikkelingen in Nederland en Vlaanderen. Lokaal geteelde grondstoffen die ook lokaal verwerkt kunnen worden tot eindproduct. Zo profiteert een hele regio, van akker¬bouwer tot (MKB)bedrijf tot de consument van de biobased economy.
In de zoektocht naar nieuwe teelten en toepassingen hebben we veel kansen gezien, zoals:
  • Spruitenstronken als verrassend goed materiaal voor papier en karton
  • Hennep, als zeer belangrijke grondstof, is nu ook in Vlaanderen te telen
  • Goudsbloem levert grondstoffen voor cosmetica, maar ook voor verf

Resultaten

Vanuit GaGF gingen we diep in op de thema’s bouw, natuurvezels, natuurlijke oliën en natuurlijke biocides. Tijdens de slotbijeenkomst hoort u over de resultaten van GaGF en staan we stil bij de kansen die wij, en andere bedrijven in de regio Nederland-Vlaanderen, zien voor de toekomst van de hele keten.

Inspiratiesessies

Tijdens de inspiratiesessies kijken we naar de thema’s bouw en kleinschalige bioraffinage. Dit biedt kansen voor akkerbouwbedrijven om de geteelde producten niet alleen te bewaren maar verder te raffineren tot een grondstof met een hogere, stabielere prijs. De inspiratiesessie natuurlijke biocides gaat in op de (lange) zoek¬tocht naar natuurlijke en duurzame middelen, die mogelijk een zeer grote rol gaan spelen bij de bestrijding van ziekten en plagen in de akkerbouw.

INNOVATIEMARKT: onthulling Biobased vakantiehuis

Dhr. H. Polman, Commissaris van de Koning,
onthult het Biobased vakantiehuis op de
innovatiemarkt, zoals dat ontwikkeld is in het
project en gebouwd zal worden te Kamperland.
Op de innovatiemarkt is veel aandacht voor
actuele ontwikkelingen, zoals de winning van
eiwit uit bietenblad door Cosun.

Opgave

Opgeven kan door een mail te sturen naar info@biobasedgarden.nl. Vermeld daarbij of u voor het middagdeel komt of ook aan een ochtenddeelsessie wilt meedoen.

Namens de samenwerkende partijen,
Cor van Oers, Delphy, projectleider
M 06 53 42 72 46
W www.biobasedgarden.nl
Het project ‘Growing a Green Future’ is gefinancierd binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu

PROGRAMMA SLOTEVENT Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

DAGVOORZITTER: RAMONA VAN ZWEDEN

10.00 OCHTENDPROGRAMMA MET PARALLELSESSIES

Inloop met koffie en Zeeuwse lekkernij, registratie deelnemers
Opening en welkom - Cor van Oers, Delphy, projectleider Growing a Green Future
Biobased economy in NL: Tour de horizon - Kees de Gooijer, directeur TKI Agrifood
Handel in emissierechten en CO2 in een Bio-economie, hoe past dit in de regelgeving?
- Dorette Corbey, federatie Bio-economie Nederland

11.30 PARALLELSESSIE 1: THEMA KLEINSCHALIGE BIORAFFINAGE

KU Leuven, raffineren
Lise Appels, KU Leuven
Voorbeelden kleinschalige bioraffinage
Edwin Keijsers, Wageningen Research
Direct Processing met betaprocess
Hans van Klink, DSD

PARALLELSESSIE 2: THEMA BOUW

Opening en welkom
Charlotte van Sluijs, Proefboerderij Rusthoeve
Biobased Bouwen
Sissy Verspeek en Fred van der Burgh, Agrodome

12.30 PARALLELSESSIE 3: THEMA NATUURLIJKE BIOCIDEN

Opening en welkom
Cor van Oers
Resultaten biociden
Jeroen Geuens, Karel de Grote Hogeschool
Labo- en veldproeven: hetzelfde resultaat gegarandeerd?
Prof. Pieter Spanoghe, Universiteit Gent

PARALLELSESSIE 4: BEZOEK INNOVATIEMARKT
Presentaties, Pitches, Producten
Onthulling Biobased vakantiehuis door dhr. H. Polman,
Commissaris van de Koning Zeeland

12.00 Lunch, registratie deelnemers middagprogramma 

13.30 Sluiting ochtendprogramma
13.30 MIDDAGPROGRAMMA

Opening en welkom - Charlotte van Sluijs, Rusthoeve
Resultaten Growing a Green Future - Cor van Oers, Delphy
Visie op BBE in Nederland - Petra Koenders, Green Chemistry Campus
Visie op BBE in Vlaanderen - Sofie de Dobbelaere, Flanders Biobased Valley
Interactieve paneldiscussie onder leiding van Ramona van Zweden - Rop Zoetemeijder, Petra Koenders en Filip Beacke

15.00 Innovatiemarkt
Dhr. H. Polman, Commissaris van de Koning in Zeeland is aanwezig voor de onthulling van het biobased vakantiehuis.

16.30 Borrel en receptie met hapjes uit de Biobased Innovation Garden

Uitnodiging