Agenda

06/11/2019

Innovatiedag: spuittechnieken voor vollegrond gewassen

ILVO werkt samen met de partners van het INNOSETA project om vernieuwingen, training en advies van spuittechnieken en goede praktijken voor gewasbeschermingsmiddelen (GBM) in kaart te brengen en deze tot bij de landbouwer te brengen. We nodigen dan ook alle belanghebbenden (landbouwers, constructeurs, beleidsmedewerkers, praktijkcentra, onderzoeksinstellingen) uit om samen de innovaties omtrent precisiespuiten, driftreductie en minder contaminatie te komen ontdekken en bespreken. Een infomarkt met demonstraties wordt voorzien. Deze innovatiedag telt ook mee als activiteit voor de fytolicentie.

PROGRAMMA

9u30 Ontvangst en registratie
10u00 Voorstelling INNOSETA project/platform – Uitleg over de workshop
10u40 3 parallelle Infomarkt sessies:

  • Precies Spuiten
  • Verminderen spuitdrift
  • Mors-vrij vullen & reinigen van de spuit

Per sessie:

  • Stand van zaken van de probleemstelling/noden
  • Ronde tafel van de aanwezigen
  • Identificeren van de voornaamste noden
  • Voorstellen van de vernieuwingen
  • Poll – Punten geven aan de vernieuwingen

12u30 Broodjeslunch

13u00 Demonstraties

14u20 Bespreking van de poll resultaten per groep + discussie hoe deze vernieuwingen in de praktijk te promoten
+ aan welke behoeften is nog niet tegemoet gekomen.

14h50 De resultaten per sessie in groep bespreken zodat alle deelnemers de meest relevante vernieuwingen over de 3 sessies meekrijgen

15h30 Einde workshop - Receptie

WAAR - WANNEER

Woensdag 6 november 2019 | 9u30 – 15u30 | MERELBEKE
ILVO, Eenheid Technologie & Voeding, Burg. Van Gansberghelaan 115

INSCHRIJVEN & INLICHTINGEN

Contacteer Evi Lippens via email evi.lippens@ilvo.vlaanderen.be of telefonisch 09/272.27.47 vóór 29 oktober 2019 en vermeld de sessie die je wil volgen (S1: Precies spuiten | S2: Verminderen spuitdrift | S3: Mors-vrij vullen & reinigen van de spuit)

INLICHTINGEN

Meer informaties over het INNOSETA project vind je op www.innnoseta.eu/nl. Schrijf je zeker ook in voor de 6-maandelijkse nieuwsbrief (http://www.innoseta.eu/nl/nieuwsbericht/) om op de hoogte te blijven van alle vernieuwingen en activiteiten.

Innoseta