Agenda

07/11/2019

Studienamiddag ie-net: Beperking van emissies en optimaal ruimtegebruik van veestallen in Vlaanderen

Deze studiedag gaat door op donderdag 7 november 2019 in het auditorium van ILVO, Eenheid Plant, Caritasstraat 39, 9090 Melle, België. Inschrijven is noodzakelijk.

HET OPZET

Bij de bouw van een stal moet de veehouder met heel veel factoren rekening houden. Er worden hoge eisen gesteld op vlak van dierenwelzijn, milieu, agrarische architectuur, brandveiligheid, arbeidsveiligheid en –gemak, … Bovendien houdt de veehouder best rekening met omwonenden en gaat hij/zij met hen in dialoog om draagvlak te creëren. Hierbij is het van groot belang om o.a. de emissies van geur, fijn stof en ammoniak zoveel mogelijk te beperken en aandacht te hebben voor de inplanting van de stal in de omgeving.

PROGRAMMA

12u30 Ontvangst met broodjes
13u15 Welkom en inleiding door Bart Sonck, voorzitter van de werkgroep Dierlijke Productie
13u30

 • Waar lopen landbouwers tegenaan bij plannen voor de bouw van een varkens-, pluimvee- of rundveestal?
  Patrick Herijgers - DLV
 • Wettelijk kader inzake emissies van geur, fijn stof en ammoniak in Vlaanderen
  Jo Van De Ven, Dienst Omgevingsvergunning provincie Antwerpen
  en
  Koen Dewulf – Dienst Omgevingsvergunningen provincie West-Vlaanderen
 • Een wetenschappelijke reflectie bij de effectiviteit van het Vlaams beleid inzake luchtemissies in de veehouderij
  Peter Demeyer – Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO)

15u15 Koffiepauze
15u45

 • Is er nog ruimte voor intensieve veehouderij in Vlaanderen?
  Elke Rogge/Anna Verhoeve – Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO)
 • Integratie van stallen in het Vlaamse landschap
  Kathleen Storme - Inagro

16u50 Slotwoord
17u00 Receptie

WAAR - WANNEER

Donderdag 7 november 2019 | 12.30u - 17.00u | MELLE
ILVO, Eenheid Plant, Caritasstraat 39

Met het openbaar vervoer

Vanaf het Station Gent-Sint-Pieters de bus nr. 43 lijn "Gent Blaarmeersen - Melle Caritas" nemen tot het Psychiatrisch Centrum Caritas (duur bustraject circa 20 minuten). Neem de Caritasstraat richting Melle. De vestiging bevindt zich een 800-tal meter verder in deze straat.

Met de wagen

Komende van E40, afrit 16 (Merelbeke) richting "Faculteit Diergeneeskunde" volgen. Aan de rotonde bij de Faculteit voorbij de ingang van de faculteit de tweede afslag nemen en volgen tot aan de volgende rotonde. Neem daar de tweede afslag (Caritasstraat). Net voor de brug (E40) rechts is de toegangsweg naar de ILVO site.

Komende van E17 in knooppunt Destelbergen de ring rond Gent (R4) richting Eeklo nemen, neem afrit Melle. Kies richting Melle (rechts). Aan de tweede verkeerslichten naar rechts (Geraardsbergsesteenweg). Onder 4 bruggen door, rechts de “Scheldeweg” inrijden (= voor Gontrode dorp), er staat een wegwijzer “Merelbeke 5”. Neem de eerste straat rechts (Heidestraat). 200 m na een haakse bocht links rijdt u rechts het domein van ILVO Plant op.

INSCHRIJVEN

Deelname aan de studienamiddag :
65 euro voor niet-leden
45,50 euro voor individuele leden ie-net, bedrijfspartners ie-net, leden VEMIS
32,5 euro voor individuele leden <30/>65
15 euro voor studenten en VEMIS-leden
Prijzen zijn vrijgesteld van BTW
Inschrijven is verplicht via www.ie-net.be

INLICHTINGEN

Voor meer info: ie-net vzw - Dirk De Wilde - T 03-260 08 64 - dirk.de.wilde@ie-net.be

MET DANK AAN

Departement Landbouw en Visserij  ILVO  Vemis