Agenda

30/08/2019

Uitnodiging openbare verdediging doctoraal proefschrift Jeroen Van der Veken

Titel van het proefschrift: Technieken voor de hybride veredeling van industriële cichorei (Cichorium intybus L.)

De openbare verdediging zal plaatsvinden op 30 augustus 2019 om 17:00 in de Academieraadzaal of “Vergaderzaal A0.1 Azalea” lokaal A 0.030 op Campus Coupure, Coupure links 653, 9000 Gent.

Aansluitend volgt een receptie waarop u van harte welkom bent.
Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen voor 23/08/2019 aan: vandervekenjeroen@hotmail.com

Abstract van het doctoraatsonderzoek:

Industriële cichorei (Cichorium intybus L.) wordt voornamelijk geteeld voor de extractie van de prebiotische oplosbare vezel inuline uit de wortels. Om opbrengst en uniformiteit te verbeteren zijn F1 hybriden gewenst. Hiervoor zijn er twee belangrijke vereisten: homozygote lijnen en een gecontroleerd bestuivingssysteem. Homozygote lijnen kunnen bekomen worden door zelfbestuiving. Dit tijdrovend inteelt proces kan omzeild worden door het gebruik van verdubbelde haploïden. Gecontroleerde bestuivingssystemen zijn nodig om zelfbestuiving bij de zaadproductie te vermijden en te verzekeren dat enkel hybride zaad wordt geoogst na het kruisen van verschillende homozygote lijnen. Veredelaars verkiezen hiervoor cytoplasmatische mannelijke steriliteit (CMS). Deze eigenschap is maternaal overdraagbaar en een CMS lijn kan aangehouden worden na bestuiving met een isonucleaire instandhouder lijn. In deze thesis hebben we verschillende technieken voor inductie van haploïden uitgeprobeerd. Enkel bestuivingen met Cicerbita alpina leverden haploïde planten op. Onze hypothese is dat de chromosomen van deze verwante species na de bevruchting geëlimineerd worden. Daarom speculeren we dat chromosoomeliminatie al dan niet gedeeltelijk gebaseerd is op asymmetrische CENH3 functionaliteit of affiniteit voor beide ouderlijke centromeren. We evalueerden temperatuurgevoeligheid van CMS in een aantal alloplastische genotypes. Deze werden gegenereerd door bestuiving van een wilde cichorei met industriële cichorei gevolgd door een reeks terugkruisingen met industriële cichorei. We vonden dat jonge bloemknopjes evolueren tot mannelijk fertiele bloemen 12 tot 17 dagen na blootstelling aan hoge temperaturen. Om het potentieel van hybride industriële cichorei cultivars aan te tonen werd een kruising gemaakt tussen een gedeeltelijk ingeteelde CMS lijn als moeder en een verdubbelde haploïd als vader. De inuline-opbrengst was met 15% toegenomen in vergelijking met een synthetische cultivar die als referentie gebruikt werd.

Uitnodiging