Agenda

06/02/2020

ICAG-seminarie - Koersverandering in het productief landschap

Koersverandering in het productief landschap, inspirerende lessen voor open ruimte behoud uit vijf experimenten.

Prof. dr. ir-arch. Elke Vanempten, Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO)

Open ruimtes zijn cruciale bouwstenen van het lappendeken van stedelijke kernen en landelijke fragmenten dat het Vlaamse landschap is. Land- en tuinbouwers beheren zowat de helft van dat Vlaamse landschap, en zo'n 70% van de open ruimte. Ze zijn dus cruciale partners in het bereiken van maatschappelijke doelen als klimaat en duurzaamheid.

Maar zowel landbouw als open ruimtes staan onder hoge druk van verdere globalisering van de economie, de toenemende verstedelijking en ruimteverkwisting door verkavelingen met lage dichtheid, voedselproductie met hogere eisen, schaalvergroting, automatisering, enz.

Die bedenking lag aan de basis van een ambitieus innovatietraject waarvoor ILVO, de Departementen Omgeving, en Landbouw en Visserij en het Team Vlaams Bouwmeester de handen in elkaar sloegen. Met de Pilootprojecten Productief Landschap werd ontwerpcapaciteit gemobiliseerd om mee vorm te geven aan een nieuwe symbiose tussen boer, landschap en maatschappij.

Plaats: Salons van het Atrechtcollege Naamsestraat 63, 3000 Leuven.

Deelname is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt.
Koffie en broodjes worden voorzien.

Gelieve in te schrijven vóór dinsdag 4 februari 2020 via Greet Draye of www.kuleuven.be/icag/