Agenda

10/09/2019

Infomoment: Wat hebben digestaat en compost te bieden als meststof en bodemverbeteraar?

1 namiddag, 4 proefvelden, 2 locaties, 5 expertorganisaties

ILVO, Vlaco vzw, Provincie Oost-Vlaanderen, UGent en PCG nodigen u van harte uit op dinsdag 10 september voor een (gratis) openlucht infomoment. We tonen u de langetermijneffecten van digestaat en compost op de algemene bodemkwaliteit.

Voor wie?

Met dit infomoment mikken we op landbouwers, loonwerkers, producenten van compost en digestaat, overheden en onderzoekers.

Programma

De arena’s: de proefvelden en uitgebreide composteersite van ILVO in Merelbeke én de proefvelden van UGent in Melle.

Bij ILVO in Merelbeke:

  • De inwijding van de overkapping van de opslagruimte en toelichting bij het composteringsproces
  • Infosessies rond “erosiebestrijding in de landbouw” door Provincie Oost-Vlaanderen
  • Rondleidingen op het BOPACT-proefveld voor bodemverbeterende maatregelen door ILVO

Bij de proefhoeve van UGent in Melle:

  • Toonmoment van de proef met digestaat in de akkerbouwrotatie door Vlaco en UGent
  • De voordelen van compost voor de bodem door de vakgroep Plantaardige Productie van UGent
  • Tekst en uitleg door Lore Lauwers (PCG) rond het effect van digestaatproducten als bodemverbeterend middel op de oogst en bodem in de groenteteelt
  • Rondleidingen / vragensessie rond compost en digestaat door Vlaco

Praktisch

Er is geen vervoer voorzien tussen de twee demolocaties, maar er is voldoende parking en de rijafstand ertussen bedraagt slechts +/- 5 minuten.

  • Composteersite van ILVO: Burgemeester van Gansberghelaan 111, Merelbeke. Parkeren: Burgemeester van Gansberghelaan 109, Merelbeke en langs de weg.
  • Proefvelden van UGent: Proefhoevestraat 22, Melle. Parkeren: langs de weg.

U bent van harte welkom tussen 12:00 en 16:00 en kan de rondleidingen/infomomenten volgen naar uw keuze. 

Starten kan met een broodje op de terreinen van ILVO in Merelbeke om 12:00 (let op, voor deze broodjeslunch is inschrijving noodzakelijk), de rondleidingen starten er om 12:30. Laatste rondleiding start om 14u.
In Melle (Proefhoeve van UGent) kan u instromen vanaf 13:30 en kan u afsluiten met een natje en een droogje vanaf 14:30u. Laatste rondleiding om 16u.

Inschrijven

Inschrijven is niet verplicht, maar wel handig voor de organisatie van ons evenement. Bij voorbaat bedankt voor uw medewerking.
Er is geen specifiek vervoer voorzien tussen de twee demolocaties, maar er is voldoende parking op beide sites en de rijafstand ertussen bedraagt +/- 5 minuutjes.

Dit toonmoment wordt mede mogelijk gemaakt door Project Nutriman, een Horizon2020-project, dat tot doel heeft de kloof te dichten tussen enerzijds wetenschappelijke kennis rond innovatieve, beschikbare nutriëntrecuperatietechnieken en –producten en anderzijds de inzet door de Europese landbouwer EN Soilcom, een Interreg North Sea Region project. Dit project onderzoekt de productie van compost op maat voor de tuinbouw, boomkwekerij en sierteelt.

Interreg North Sea Region - SOILCOM