Agenda

13/03/2019

Openbare verdediging doctoraal proefschrift Marianne Hubeau

Titel van het proefschrift: "Het potentieel van agrovoedingsnetwerken in transformaties van het voedselsysteem"

De openbare verdediging zal plaatsvinden op 13 maart 2019 om 15:00 in de Academieraadzaal, lokaal A 0.030 op Campus Coupure, Coupure 653, 9000 Gent.

Aansluitend volgt een walking dinner waarop u van harte welkom bent.
Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen voor 8 maart 2019 aan marianne.hubeau@ilvo.vlaanderen.be

Abstract van het doctoraatsondezoek

Agrovoedingssystemen worden geconfronteerd met duurzaamheidsuitdagingen zoals klimaatverandering, prijsvolatiliteit of het behouden van consumentenvertrouwen. Agrovoedingssystemen zijn complexe dynamische systemen die verschillende actoren omvatten, zoals onderzoek, beleid, industrie en middenveld. Om deze uitdagingen aan te gaan is een transformatie van het agrovoedingssysteem naar duurzaamheid noodzakelijk. Daarvoor zijn collectieve inspanningen en acties vereist. Dit proefschrift vertrekt vanuit de observatie dat ondanks het feit dat vele agrovoedingsnetwerken ontstaan, de meeste netwerken tekortschieten in het realiseren van hun doelstellingen of ophouden te bestaan, zelfs vooraleer veranderingen verwezenlijkt zijn. Het doel van dit proefschrift is om het potentieel van agrovoedingsnetwerken in transformaties van het voedingssysteem te verkennen. Systeemdenken is toegepast dat een systemische aanpak en transdisciplinair onderzoek combineert. Systeemdenken in de praktijk kan bijdragen om vier maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. De vier uitdagingen zijn (1) duurzaamheid is multidimensionaal en normatief concept, (2) complexe processen vinden plaats in een dynamisch voedingssysteem, (3) nieuwe organisatievormen ontstaan in agrovoedingsnetwerken, en (4) hoe heterogene actoren met verschillende visies betrekken. Doorheen dit proefschrift worden acht agrovoedingsnetwerken geanalyseerd en vergeleken met de nadruk op multi-actor samenwerking, hun functioneren en reflexieve evaluatie.

Uitnodiging