Agenda

22/02/2019

Opleiding Regionale Gebiedsontwikkeling 2019

In februari 2019 gaat de zevende editie van de VRP-opleiding ‘Regionale Gebiedsontwikkeling’ van start. De opleiding staat in het teken van het ontwikkelen van gebieden die de gemeentegrenzen overstijgen en samenwerking op verschillende bestuursniveaus vereisen. Naast ruimtelijke planning komen ook aanverwante disciplines zoals milieu, mobiliteit, economie en landschapsontwikkeling aan bod.

Tijdens vier vormingsdagen + een terreinbezoek zullen we inzoomen op de projectfases en het projectmanagement van gebiedsgerichte projecten. We bekijken het onderwerp vanuit een bestuurskundige, ontwerpers- en inrichtersinvalshoek. Daarnaast laat de opleiding zien hoe je een gebiedsontwikkelingsproject in een wervend verhaal kunt gieten en welke instrumenten je daarbij kunnen helpen. We gaan dieper in op participatie en het betrekken van stakeholders en tonen hoe je een sterke, flexibele processtructuur opbouwt die je in staat stelt met veranderende situaties en nieuwe dynamieken om te gaan. De lessen uit de vormingsdagen worden aan de praktijk getoetst tijdens het afsluitende terreinbezoek in de Westhoek. We maken ook tijd vrij om de kansen voor gebiedsontwikkeling in de praktijk van de deelnemers te bespreken.

DAG 1. Introductie, situering & inleiding | 22 februari 2019

We starten de opleiding met de theorie rond gebiedsontwikkeling, vanuit bestuurskundig, ontwerpmatig en inrichtingsstandpunt. Inzichten uit verschillende disciplines rond gebiedsontwikkeling komen aan bod en worden bediscussieerd. Met deze theoretische introducties in het achterhoofd gaan we in de namiddag interactief aan de slag. Wat zijn kansen voor gebiedsontwikkeling in de praktijk van de deelnemers? Op welke knelpunten botsen zij? Wat zijn hun verwachtingen van de opleiding. Met vragen uit hun projecten/gebieden wordt aan de slag gegaan.

 • Lies Messely (ILVO – opleidingsvoorzitter). Introductie
 • Elke Vanempten (Team Vlaams Bouwmeester/ILVO). Planmatige blik
 • Griet Celen (VLM) (ov). Projectmatige blik
 • Sylvie Van Damme (UGent). Ontwerpmatige blik
 • Hans Leinfelder (KU Leuven). Gebiedsgericht programma en verhaal opmaken.
 • De interactieve workshop wordt begeleid door Sirka Ludtke (VLM) en Lies Messely (ILVO)

DAG 2. Hoe maak ik een goed gebiedsgericht verhaal? | 22 maart 2019

Gebiedsontwikkeling is vaak geënt op een wervend verhaal, dat de sterktes van het gebied belicht en verenigt. Hoe bouw je best zo’n verhaal op? Wat is hierbij belangrijk? Inzichten uit ruimtelijk en sociaal onderzoek werden op lesdag 1 toegelicht door Hans Leinfelder. Tijdens de tweede lesdag komen enkele inspirerende cases aan bod. We sluiten af met een workshop waarbij we met concrete vragen van de deelnemers aan de slag gaan.

 • Lies Messely (ILVO). Wat is een gebied? Hoe werken aan een gebied/identiteit?
 • Volgende cases worden belicht: Bulskampveld, Energielandschap Denderland, Nationaal Park Hoge Kempen, Havenland, T.OP Kustzone
 • De interactieve workshop wordt begeleid door Sirka Ludtke (VLM) en Lies Messely (ILVO)

DAG 3. Procesmanagement en instrumenten. Hoe een goed verhaal in de praktijk brengen? | 26 april 2019

Welke instrumenten kunnen ingezet worden voor gebiedsontwikkeling? Hoe kunnen ze gecombineerd worden om het verhaal in de praktijk te brengen? Tijdens lesdag 3 wordt aandacht besteed aan verschillende manieren om zo’n proces aan te pakken en te sturen. We gaan ook dieper in op de do’s en don’ts bij het betrekken van stakeholders en sluiten af met een debat over projectmanagement en participatie. Scope: hoe verloopt mijn project? Welke fases? Welke cruciale momenten? Welke instrumenten op welk moment inzetten?

 • Lies Messely (ILVO). Inleiding
 • Lambert Schoenmaekers (Rivierpark Maasvallei). Hoe planningsinstrumenten inzetten? Theorie en praktijk
 • Myrtle Verhaeven (Strategisch project Open Ruimte rond Mechelen). Hoe instrumenten voor regionale gebiedsontwikkeling inzetten?
 • Rik Houthave (Sweco). Procesmanagement
 • Hella Rogiers (Common Ground). Participatie : do’s & don’ts
 • De interactieve workshop wordt begeleid door Lies Messely (ILVO)

DAG 4. Hoe hou je een gebiedsgericht project gaande? | 17 mei 2019

Tijdens deze lesdag maken we een round-up van de verschillende aspecten van een gebiedsgericht project en proces. Hoe omgaan met wisselende omstandigheden? Hoe bouw je aan een sterke, flexibele structuur om een proces steeds nieuwe dynamiek te geven en het project gaande te houden?

 • Lies Messely (ILVO). Inleiding
 • Guy Vloebergh (Omgeving cvba). Case: Albertknoop
 • Erik Verhaert (VLM) en Laurien Danckaerts (Provincie Antwerpen). Case: De Merode
 • Joris Voets (UGent). Reflectie, terugkijken en vooruitkijken
 • Afsluitende plenaire discussieronde met terugkoppeling van de conclusies en leerpunten uit de eerdere opleidingsdagen

DAG 5: Terreinbezoek Westhoek | 7 juni 2019

De lessen uit de effectieve lesdagen worden aan de hand van het terreinbezoek verder verdiept: Hoe kan je een grootschalige fysieke structuur aangrijpen om aan gebiedsontwikkeling te doen? Hoe verzoen je landschap, natuur, landbouw en economische activiteiten? Hoe creëer je – met vallen en opstaan – duurzame banden met niet zo voor de hand liggende partijen? Welke financiële stromen?… Bern Paret neemt ons mee op pad in de Westhoek.

Let op: hou rekening dat deze lesdag mogelijk vroeger start en later eindigt en dat er ook een deel met de fiets/te voet afgelegd worden. Details van de excursie volgen later.

Praktisch

De Winkelhaak | House of C | Lange Winkelhaakstraat 26 | 2060 Antwerpen
De lesdagen starten om 09.30 u en eindigen omstreeks 16.15 uur. Ontvangst vanaf 9 uur.
‘s Middags worden broodjes voorzien. Het aantal deelnemers is beperkt tot 30.

Deelname voor volledige reeks + excursie: €525 (VRP-leden) | €795 (niet-leden)
Deelname per aparte lesdag/excursie: €135 (VRP-leden) | €185 (niet-leden)

INSCHRIJVEN

Bron: VRP