Agenda

11/01/2019

Studienamiddag Agriflanders: 'Bemesting op het veld en naast waterlopen'

Twee onderzoeken over bemestingspraktijken zijn recent afgelopen: 'milieu- en economisch verantwoord fosforgebruik' en 'bemestingsvrije stroken langs waterlopen'. Tijdens de studienamiddag komt u er alles over te weten.

Locatie: Agriflanders, Flanders Expo

De VLM organiseert op vrijdag 11 januari van 14 uur tot 16 uur de studienamiddag 'Bemesting op het veld en naast waterlopen'. De VLM heeft de voorbije jaren verschillende onderzoeken laten uitvoeren over bemestingspraktijken. Twee van die onderzoeken zijn recent afgelopen: 'milieu- en economisch verantwoord fosforgebruik' en 'bemestingsvrije stroken langs waterlopen'. Wilt u er meer over te weten komen? Kom dan naar onze studienamiddag!

Programma

​14.00 ​Inleiding van de studiedag (VLM)

​14.10 ​Milieu- en economisch verantwoord fosforgebruik (Fien Amery, ILVO)
Het belang van de fosforvoorraad in de bodem en fosforbemesting voor gewas en milieu wordt toegelicht.
De onderzoekers bespreken welke fosforbeschikbaarheid minimaal vereist is voor een goede gewasopbrengst,
en welke maximaal toelaatbaar is voor aanvaardbare milieuverliezen.
Ze reiken daarnaast handvaten aan voor bemestingsadvies en goed bodemmanagement in geval
de fosfortoestand van een perceel te laag, goed of te hoog is.

​15.00 ​Bemestingsvrije stroken​ (Mia Tits, BDB en David Nuyttens, ILVO)
De onderzoekers bespreken de resultaten van de enquête over welke bemestingstechnieken landbouwers en loonwerkers gebruiken. Daarnaast komen de spreidingspatronen van de verschillende technieken en de risico's op directe stikstof- en fosforverliezen in
waterlopen aan bod. Ten slotte lichten de onderzoekers toe in hoeverre teeltvrije stroken en bemestingsvrije stroken met
verschillende breedtes en kantstrooisystemen een effect hebben op de directe nutriëntenverliezen in waterlopen en
op de opbrengsten voor de landbouwers.

​15.50 ​Conclusies en slotwoord (VLM)

Doelpubliek

In eerste instantie landbouwers, loonwerkers en erfbetreders, maar daarnaast ook medewerkers van praktijkcentra, onderzoeksinstellingen en overheden.

Inschrijven

Deelname aan de studiedag is gratis. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via het inschrijvingsformulier.