Agenda

05/11/2018

Openbare verdediging doctoraal proefschrift Sharon Maes

Titel doctoraat: Voorkomen en karakterisatie van residuele contaminatie en biofilms in de productieomgeving van levensmiddelenbedrijven en drinkwatersystemen van pluimvee

Deze verdediging zal plaatsvinden op maandag 5 november 2018 om 17u in lokaal E.033 op KU Leuven Technologiecampus Gent, Gebroeders De Smetstraat 1, 9000 Gent.

Aansluitend volgt een receptie waarop u van harte uitgenodigd bent. Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen voor 25 oktober 2018 aan: sharon.maes@ilvo.vlaanderen.be

Abstract van het doctoraatsonderzoek en beknopt CV