Agenda

06/11/2018

Symposium: 'Naar een duurzame zuivelsector in Europa'

VLAM nodigt u van harte uit op het allereerste symposium rond duurzaamheid in de Belgische zuivelsector. Het symposium is onderdeel van een EU-gefinancierd programma, dat de inspanningen van de zuivelsector op het vlak van duurzaamheid onder de aandacht wil brengen. Het brengt voor het eerst een overzicht van de ambities, de projecten én de resultaten die de Belgische zuivelsector de afgelopen jaren boekte. Een onmisbare stand van zaken dus voor iedereen met interesse in melk, zuivel en hoe die kunnen bijdragen aan een duurzame toekomst.

Locatie

Vlaams Parlement - De Schelp - Brussel

Programma

9u30 Ontvangst met koffie (en melk!)

10u00 Welkomstwoord door Jan Peumans, voorzitter van het Vlaams Parlement

10u05 Inleiding door Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw

10u15 Keynote speaker: Dr. Martin Scholten, Algemeen Directeur Animal Sciences Group
Wageningen - University & Research
“Over een zuivelsector die zich verdienstelijk maakt op maatschappelijke uitdagingen”

11u00 Koffiepauze

11u15 Zuivelsector: acties en toekomst

  • Renaat Debergh, voorzitter interprofessionele taskforce duurzaamheid zuivelsector
    “5 jaar duurzaamheidsmonitoring zuivelsector: facts & figures”
  • Sam De Campeneere, Wetenschappelijk directeur Veehouderij, ILVO
    SMART melken: nutritioneel sturen naar duurzamere melkveehouderij met een lagere klimaatimpact”

12u00 Melkveehouders & de zuivelindustrie aan het woord over duurzaamheidsprojecten in de praktijk

  • Peter Koopmans, CEO Milcobel
  • Peter Broeckx, melkveehouder uit Dessel
  • Rianne Van Tilburg, melkveehoudster uit Brecht

Moderator: Michaël Van Droogenbroeck

12u45 Slotwoord door Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond, namens Agrofront

13u00 Afsluitende lunch

14u00 Einde

Inschrijven

De plaatsen voor dit symposium zijn gratis, maar ze zijn beperkt.
Graag inschrijven vóór donderdag 1 november 2018 via https://goo.gl/forms/YlMM1B4mR4D4DFxo2.
Meer informatie over het symposium kunt u ook aanvragen bij Maja Keldermans van VLAM op het nummer 02/552.80.72 of maja.keldermans@vlam.be.

Uitnodiging