Agenda

19-21/03/2018

Focusgroepen grove groenteteelt

De biologische landbouw draagt bodemkwaliteit hoog in het vaandel. Doordat MAP 5 het gebruik van fosfor sterk beperkt, is het voor onze sector niet evident om te werken aan bodemkwaliteit.
Recent werd via de nieuwsbrief van Bioforum en CCBT het project ‘Optimaliseren van bemestingsstrategieën vanuit de principes van de biologische landbouw’ voorgesteld. Het project wil de problematiek van de bioboeren op een wetenschappelijke manier in kaart brengen.

Dit is een uitgelezen kans is om binnen het kader van het mestactieplan de noden en wensen van de bioboeren om te zetten in oplossingsrichtingen. We roepen je dan ook op om deel te nemen aan de focusgroep grove groenteteelt van dit project, gedurende een halve dag, komende maandag 19/3 op De Zonnekouter in Machelen aan de Leie of komende woensdag 21/3 in Hotel Amethist te Ramsel. Het uitwerken van een set van bedrijfsspecifieke strategieën kan immers alleen slagen als voldoende bioboeren eraan meewerken.

Wat zullen we in de focusgroep doen?

  • onze ervaringen met het MAP 5 delen (knelpunten en mogelijke oplossingen);
  • De strenge fosfornormen zijn niet enkel een heikel punt in Vlaanderen. Ook in onze buurlanden is de biosector op zoek naar mogelijke pistes zijn om, bij een beperking van de aanvoer van fosfor, toch de organische stofopbouw en stikstofvoorziening te garanderen. We gingen op onderzoek hoe boeren hiermee omgaan in Nederland, Duitsland en Zwitserland. We gaan de ervaringen vanuit het buitenland met u delen.
  • mee bepalen welke maatregelen/ strategieën ten gronde geëvalueerd en beproefd zullen worden in wetenschappelijke proefopzetten en op praktijkpercelen.

Inschrijven kan via de link www.bfvl.be/map_focusgroepen

  • Regio west (West- en Oost-Vlaanderen): maandag 19 maart om 14-17 uur op de Zonnekouter -Vossenholstraat 9, 9870, Machelen aan de Leie
  • Regio oost (Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg): woensdag 21 maart om 14-17 uur - Hotel Amethist- Gustaaf Vandenheuvelstraat 132, 2230 Ramsel

Een km-vergoeding is voorzien.