Agenda

17/04/2018

Studiedag ILVO Expertisecentrum Landbouw & Klimaat

Werken aan een nieuw evenwicht tussen landbouw en klimaat
Caritasstraat 39, 9090 Melle

Expertisecentrum Landbouw & Klimaat

Programma

9u30 Deuren open

 • Joris Relaes - Welkomstwoord
 • Sam De Campeneere - Inleiding tot het dagprogramma
 • Tom De Swaef - Zweten tijdens droogteperiodes. Past het landbouwgewas (zich aan)?
 • Tommy D'Hose - Bodembeheer en teeltsystemen: landbouw als oplossing voor de klimaatopwarming?
 • Jeroen De Waegemaeker - Kan het agrarisch landschap fungeren als klimaatbuffer in het sterk verstedelijkt Vlaanderen?
 • Dorien Van Wesemael - Klimaatbewuste veehouderij, hoever staan we?
 • Johan Robbens - Klimaatveranderingen en de mariene omgeving: ver van ons bed?
 • Veerle Van linden - Hoe planten zichzelf kunnen verwarmen in een serre
 • Veerle Van linden en Greet Ruysschaert - Broeikasgassen uitstoten of opslaan?
  Instrumenten om klimaatrobuust te boeren

12u45 Broodjeslunch

Klimaatonderzoek gedemonstreerd!

Klimaatexperten van ELK gaan in interactie met de deelnemers en geven uitleg over het klimaatonderzoek en de onderzoekstechnieken:
Rainout shelters, de massawarmtewisselaar, de methaanemissiemetingen bij koeien, ...

16u Einde

Inschrijven kan via: https://goo.gl/forms/ei0UUgiuNCtHZCio1

Op initiatief van de Vlaamse overheid is sinds 2016 binnen ILVO een wetenschappelijk Expertisecentrum Landbouw & Klimaat (ELK) aan de slag. Onderzoek rond klimaatmitigatie en -adaptatie vanuit agrarisch en marien perspectief wordt gevolgd en uitgevoerd. ELK kan op vraag ook advies en steun op maat van overheden leveren.