Agenda

27/03/2018

Openbare verdediging doctoraal proefschrift Thijs De Mulder

Titel van het proefschrift: Study of gastrointestinal communities of cows and pigs by metagenomics, with the focus on methane emissions and antibiotic resistance

De openbare verdediging zal plaatsvinden op 27 Maart 2018 om 17:00 in de Academieraadzaal, lokaal A 0.030 op Campus Coupure, Coupure 653, 9000 Gent.

Aansluitend volgt een receptie waarop u van harte welkom bent.
Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen voor 20/03/2018 aan: thijs.demulder@ilvo.vlaanderen.be

Abstract van het doctoraatsonderzoek

De veeteeltsector wordt gekenmerkt door intensieve productie systemen met dichte bezetting van dieren, voederen met energierijke diëten om groei en productie te bevorderen. Maar behalve een verhoogde productie, heeft intensive veeteelt ook een negatieve ecologische impact. De rundveehouderij heeft een enorm aandeel in de uitstoot van methaan, een potent broeikasgas dat wordt geproduceerd tijdens de spijsvertering. Daarnaast zorgt het frequente antibiotica gebruik in de veeteelt, onder andere in de varkenshouderij, voor de selectie en verspreiding van resistente bacteriën. Beide actuele problemen vinden hun oorsprong in de intestinale microbiële ecosystemen van deze nutsdieren. Deze doctoraatsthesis omvat twee luiken: 1. De identificatie van factoren die de bacteriële en methanogene gemeenschappen en activiteit in de pens van runderen sturen, en 2. het onderzoek naar de invloed van kruisbesmetting van diervoeders met antibiotica op de microbiële gemeenschappen in de varkensdarm met doxycycline als voorbeeld. De overkoepelende doelstelling bij beide luiken was om metagenomics technieken te optimaliseren en toe te passen om belangrijke bacteriële groepen in de intestinale ecosystemen te identificeren, om populatie verschuivingen als reactie op interne of externe veranderingen in kaart te brengen en taxonomische veranderingen te linken aan functionaliteit.

Uitnodiging