Agenda

08/03/2018

Inspiratie-event "verduurzaming van uw agro-voedingsketen"

Biobrood van lokaal bakgraan? Visburgers van Belgische bijvangst? Antibioticavrije productie van varkensvlees? Belgische soja? Nieuwe markten voor verwerkte voedseloverschotten? … Bent u een professional die op de boerderij of in de verdere agro-voedingsketen nadenkt over de toekomst van de agro-voedingsketen? Schrijf u dan in op deze denkdag in ILVO!

voedingsketen verduurzaamt

Wilt u samen met uw ketenpartners stappen zetten richting duurzaamheid, maar weet u niet precies hoe of wat? Maak kennis met verschillende ketenpartners en laat u inspireren door verschillende praktijkvoorbeelden uit diverse sectoren van de agro-voedingsketen. Denk actief na over de toekomst van uw keten en hoe ketenoverspannende samenwerking tot stand komt.

PROGRAMMA

09u00 Ontvangst & inleiding

09u30 Voorstelling van 5 action labs (praktijkgerichte experimenten)

PAUL VERBEKE over BELGISCH BIOBROOD
BioForum Vlaanderen VZW, Hof ten Muizenhole, Molens Nova, Bakkerij De Trog, Bioplanet en Inagro werken samen om Belgisch biobrood te produceren dat gemaakt wordt van lokale bakgranen.

CAROO TORFS over de VERWERKING VAN VOEDSELOVERSCHOTTEN
KOMOSIE-vzw en Carrefour onderzoeken de mogelijkheid om voedseloverschotten van verse en verwerkte producten systematisch weg te schenken.

MAARTEN DU BOIS over FISHLABS
Het action lab “Fishlabs” beoogt een visburger te maken van bijvangst (rode poon en steenbolk) in de visserij. (Partners o.a. Chef’s secret, VLAM, Visgro-vzw, Vlaamse Visveiling, VLIZ, Provincie West-Vlaanderen,…)

PAUL CERPENTIER over ANTIBIOTICAVRIJE VARKENSPRODUCTIE
Onderzoek naar de mogelijkheid om antibiotica te bannen tijdens de productie van varkens en naar het op de markt brengen van het vlees. (Partners: ABS, Carrefour, Nutrika, Voeders Decadt, Westvlees, Debra Meat)

TOON KERKHOFS over BELGISCHE SOJA
Verdere optimalisatie van Belgische soja om toepassing voor humane consumptie op industriële schaal mogelijk te maken. (Partners: AVEVE nv, Alpro, ILVO)

11u00 Actieve workshop rond 3 thema’s met 3 praktijkgerichte cases

THEMA 1: MILIEU-IMPACT VERLAGEN VAN PRODUCTIEPROCESSEN
Met Marion Bloemendal van Danone over het Wings project dat de ambitie heeft om de melkveehouders van Danone en daarbuiten te ondersteunen bij het vinden van een oplossing voor mestoverschotten en ammoniakuitstoot. In samenwerking met VCM, de melkveehouders van Danone en ondersteund door het Danone Ecosystem Fund.

THEMA 2: COMMUNICATIE/TRANSPARANTIE BINNEN DE KETEN EN NAAR DE CONSUMENT
Met Xavier Degrieck over het “Beter voor iedereen” varkensvlees van Delhaize. Het label “Beter voor iedereen” wordt toegekend aan producten omwille van hun voedingskwaliteit. In het geval van varkensvlees, volgen de producten een specifiek lastenboek dat gevarieerde, evenwichtige en gecontroleerde dierenvoeding oplegt.

THEMA 3: NIEUWE PRODUCTEN DIE BIJDRAGEN AAN DUURZAMERE PRODUCTIEPROCESSEN
Met Danny Van Mullem van Lambers-Seghers over de omegabaars. De omegabaars is een duurzame Belgische vis die gekweekt wordt in hemelwater en uitsluitend vegetarisch voedsel krijgt. Via een samenwerking met een nabijgelegen tomatenboerderij wordt ook aan het milieu gedacht.

12u30 Afsluiting en broodjeslunch

Dit event vindt plaats in zaal 1 (D68), bij ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek), Scheldeweg 68, 9090 Melle
Dit is een initiatief van de stuurgroep van het transformatieproject ‘Naar een duurzame landbouw- en voedingsketen’

Schrijf u in vóór 28 februari 2018

Uitnodiging