Agenda

22/02/2018

Studienamiddag: Kunnen wij boeren zonder glyfosaat?

Kunnen wij boeren zonder glyfosaat? Studiedag ILVO, Melle
Met o.m. ILVO onderzoeker Alex De Vliegher.

Expertgroep Agrarische Productie & Ecosfeer
Werkgroepen Plantenteelt en Plantenbescherming

Glyfosaat beheerste het afgelopen jaar, naar aanleiding van de verlenging van de erkenning, de debatten. Maar wat is de directe impact op de landbouw bij een totaalverbod?

Kunnen landbouwers vandaag gewassen telen zonder de inzet van glyfosaat als onkruidbestrijder? Met welke problemen worden ze in diverse teelten geconfronteerd? Welke alternatieven zijn er in het kader van een geïntegreerde onkruidbeheersingsstrategie om in de toekomst zonder, of met een verminderd gebruik van glyfosaat te werken?

Deze studienamiddag telt ook mee als bijscholing voor fytolicentiehouders.

Programma en inschrijven op de website van IE-net

Locatie 

ILVO, eenheid Plant
Caritasstraat 39, 9090 Melle