Agenda

26/01/2018

Infovergadering 'Hoe als landbouwer omgaan met bodemverdichting?'

Het werken met erg zware machines, frequente passages al dan niet met een vol mestvat, in natte omstandigheden … bodemverdichting ligt snel op de loer. In een verdichte bodem kunnen gewassen minder goed wortelen, maar ook de natuurlijke bodemprocessen van nutriëntenvrijstelling en waterhuishouding worden belemmerd.
Greet Ruysschaert (ILVO) geeft een uiteenzetting over de rol van bandendruk.

Op deze infonamiddag leer je hoe je verdichting kan vermijden en hoe je, waar nodig, verdichting kan opheffen. Ook leer je hoe je de bodemstructuur van je perceel op een eenvoudige wijze kan beoordelen. Dit gebeurt aan de hand van een plaatsbezoek aan het
lange-termijnproefveld ‘Nieuwe Stal’, waar de familie Vanacker sinds 2003 een strook ondiep niet-kerend, een strook diep niet-kerend en een strook geploegd bewerkt.

VRIJDAG 26 JANUARI 2018

12.45 uur: ontvangst met koffie
13.15 uur: start infovergadering

LOCATIE

Hof ter Vaeren, Vanacker Walter en Koen,
Wolfshaegen 5 - 3040 Huldenberg

DEELNAME IS GRATIS

INSCHRIJVEN

Graag inschrijven via bodem@vlaamsbrabant.be

DOELGROEP

Land- en tuinbouwers van de provincie Vlaams-Brabant.

MEER INFO

DIENST LAND- EN TUINBOUW
landbouw@vlaamsbrabant.be | tel. 016 26 72 72
BELEIDSVERANTWOORDELIJKE
Monique Swinnen, gedeputeerde voor land- en tuinbouw

Meer info en programma