Agenda

07/12/2017

Openbare verdediging doctoraal proefschrift Simon Cool

Titel van het doctoraat: Development of an image based 3D technique to determine spread patterns of centrifugal fertilizer spreaders

De openbare verdediging zal plaatsvinden op 7 December 2017 om 17:00 in de Academieraadzaal, lokaal A 0.030 op Campus Coupure, Coupure 653, 9000 Gent.

Aansluitend volgt een receptie waarop u van harte welkom bent.
Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen voor 28 November 2017 aan simon.cool@ilvo.vlaanderen.be of 09/2722751.

Abstract van het doctoraatsonderzoek

Kunstmestkorrels worden veruit het meest gestrooid met centrifugaalstrooiers omwille van hun grote werkbreedte en relatief lage kost. Het strooiproces is echter afhankelijk van verschillende factoren en is gevoelig voor fouten waardoor lokale onder- en overdoseringen kunnen optreden op het veld. Om de prestatie van de strooier te beoordelen en correcties uit te voeren indien nodig, moet het strooibeeld eerst bepaald worden. Omdat gangbare methoden om strooibeelden op te meten arbeidsintensief zijn of veel ruimte vragen, wordt dit zelden uitgevoerd in de praktijk.

De doelstelling van dit doctoraatsonderzoek was het ontwerpen en evalueren van een automatisch systeem waarmee strooibeelden van commercieel beschikbare centrifugaalstrooiers bepaald kunnen worden op een snelle, nauwkeurige, kosten- en ruimte-efficiënte manier. Een hybride aanpak werd gevolgd: strooibeelden werden gesimuleerd op basis van metingen van korrelparameters na het verlaten van de strooischijven, waarna de landingsposities van individuele korrels voorspeld werden met een ballistisch model. Via een multi-exposure high speed stereovisiesysteem werden de groottes, de 3D posities en snelheidsvectoren van korrels bepaald via beeldverwerking. Deze werden berekend in een coördinatenstelsel geassocieerd met de strooier, dat automatisch bepaald werd met een tweede camerasysteem.

Er werden strooitesten uitgevoerd met een commercieel beschikbare strooier en een veelgebruikte kunstmeststof. De korrelgrootteverdeling werd accuraat voorspeld door het systeem en de voorspelde snelheden en tweedimensionale strooibeelden waren sterk vergelijkbaar tussen de herhalingen. Om de resultaten te valideren werden de strooibeelden naar één spatiale dimensie getransformeerd om te vergelijken met resultaten van veldtesten. De voorspelde en opgemeten verdelingen waren sterk gecorreleerd, waaruit geconcludeerd werd dat het systeem op een correcte manier het strooibeeld kon voorspellen. Gebaseerd op de meetresultaten werden simulaties uitgevoerd om het effect op het strooibeeld van een aantal parameters na te gaan die moeilijk te meten zijn met gangbare methoden. Uit de resultaten bleek onder meer dat wind een belangrijke parameter is om rekening mee te houden bij het strooien met een centrifugaalstrooier.
Het ontwikkelde systeem is geschikt voor evaluatie en afstelling van strooiers in de praktijk.
Bovendien kan het gebruikt worden door fabrikanten van (an)organische mestkorrels en door strooierfabrikanten om strooitabellen op te stellen en om simulaties uit te voeren gebaseerd op één enkel experiment.

Uitnodiging