Agenda

07/12/2017

Openbare verdediging doctoraal proefschrift Thomas Verhaeghe

Titel: Optimisation of the cooking process of brown shrimp (Crangon crangon)

De verdediging vindt plaats op donderdag 7 december om 17 u in Aula A van het Premonstreitcollege te Leuven.

Er wordt een presentatie gegeven van 45 min waarna de jury en het publiek 1 uur vragen kunnen stellen. Na mijn verdediging zal de jury zich beraden en wordt de titel doctor in de bio-ingenieurswetenschappen al dan niet toegekend. De hele ceremonie zal maximaal 2 uur duren. Na afloop bent u van harte welkom op de receptie!

Gelieve uw komst te bevestigen

Promotor: Prof. Dr. Ir. M. Hendrickx
Co-promotoren: Dr. Ir. G. Vlaemynck, Dr. J. De Block

Praktisch

Verdediging: 17.00 uur in Aula A (02.42), Naamsestraat 61, 3000 Leuven
Receptie: Faculteiten-, Senaats- en Rectorskamer van de Universiteitshallen, Naamsestraat 22
Parkeren: QPark Heilig Hart, Naamsestraat 102
Stadskaart met alle locaties