Agenda

08/12/2017

Studiedag Data in de landbouwketen (Agribex)

ILVO en het Departement Landbouw en Visserij nodigen u van harte uit op de studiedag
Data in de landbouwketen. What’s in it for me?
Als landbouwbedrijf, loonwerker of toeleverancier zit u op een berg digitale gegevens. Melkrobots, activiteitmeters, klimaatregelaars, bodem- en gewassensoren, camera’s, intelligente machines, allerlei automatische registraties en metingen, ze leveren een pak cijfermateriaal op.
Vandaag doen experts er alles aan om die databases, die aparte silo’s vol gegevens, met elkaar te verbinden. Die verbinding maakt het wellicht mogelijk om op termijn de behoeften van onze dieren, gewassen en producten veel preciezer en efficiënter te managen. Dat zou ook kunnen leiden tot meer transparantie binnen de hele keten.
Maar zit er ook echt goud in uw databerg? Of schuilen er addertjes onder het gras? Wat bijvoorbeeld met uw privacy? Kom met ons mee discussiëren over de regels van het spel!

iSenseProgramma

Van 10u00 tot 13u00

Aankomst/verwelkoming/begeleide toegang tot Agribex
Plenaire sessies

 • Wat betekent data delen voor u? Enkele cijfers over de toepassing van precisie-landbouwtechnieken in Vlaanderen en een aantal stellingen om over na te denken
  Jurgen Vangeyte (ILVO) en Tom Van Bogaert (Departement Landbouw en Visserij)
 • Hoe beschermt een landbouwer zijn data?
  Peter Paree, ZLTO - Nederlandse landbouworganisatie
 • Hoe kan een landbouwcoöperatie de data van haar leden beschermen en laten renderen?
  Peter Broeckx, CRV - Coöperatieve RundveeVerbetering
 • De stem van de industrie in digital farming
  Vik Vandecaveye, CEMA - Europese Vereniging van landbouwmachinefabrikanten

Interactieve sessie

 • Workshop omtrent de opportuniteiten en hinderpalen die men vandaag ziet in de technologische ontwikkelingen en het bijhorende dataverhaal
  Peter Rakers, Smart Digital Farming - Een innovatief bedrijvennetwerk, ondersteund door VLAIO

Algemene conclusies en volgende stappen

Afsluitende lunch

Inschrijving

U krijgt, als u zich inschrijft, ook een gratis toegangsticket voor de Agribex-beurs in Brussels Expo.

Schrijf u nu in voor de Studiedag Data in de landbouwketen.

Uiterste inschrijvingsdatum 30 november 2017.