Agenda

17/11/2017

Verdediging doctoraal proefschrift Lisanne Stadig

Titel doctoraat: 'Gimme shelter - Combining free-range broiler chickens with production of short rotation coppice'

De verdediging vindt plaats op vrijdag 17 november 2017 om 15:00
Zaal Rector Edgar Blancquaert

Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent

Na de verdediging volgt een receptie waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd.
Indien u de receptie wenst bij te wonen, gelieve in te schrijven vóór 10 november 2017 bij lisanne.stadig@ilvo.vlaanderen.be.

Samenvatting proefschrift

Langzaamgroeiende vleeskippen met toegang tot een vrije uitloop maken vaak geen optimaal gebruik van deze uitloop. Meestal is slechts een klein deel van de toom buiten, en de dieren die buiten zijn blijven vaak dicht bij de stallen. Dit kan ervoor zorgen dat de mogelijke welzijnsvoordelen van vrije uitloop niet behaald worden, en de hoge concentratie van dieren rondom de stallen leidt mogelijk tot puntvervuiling. Een mogelijke oplossing voor het suboptimale uitloopgebruik is het voorzien van goede beschutting in de uitloop, wat in deze studie werd gedaan in de vorm van korte-omloophout (KOH).

In de eerste studie werden de effecten van toegang tot vrije uitloop, beschuttingstype, weersomstandigheden en angstigheid op uitloopgebruik onderzocht.
De tweede studie richtte zich op de voorkeur van de kippen voor beschuttingstype, en op de effecten van huisvesting in hun vroege leven.
De derde studie was gelijkaardig aan de tweede, alleen werden in plaats van omgevingssverrijking, ‘dark brooders’ aangeboden.
De effecten van toegang tot vrije uitloop op vleeskwaliteit werden getest in de vierde studie.
In de vijfde studie werd de prestatie van een automatisch positiebepalingssysteem getest.
In de zesde studie werden de interacties tussen kippen, KOH en de bodem onderzocht.

Uitnodiging verdediging doctoraal proefschrift Lisanne Stadig