Agenda

15-16/10/2017

NOBL op BioXpo, de vakbeurs voor en door de biosector

NOBL, richt samen met CCBT en BBN voor de tweede maal een biokennisplein (Stand 708) in op de BioXpo-Vitasana beurs in Paleis 1 van Brussels Expo (15-16 okt). Deze keer samen met Waalse collega’s uit het CRa-w, Gembloux.

BioXpo

NOBL, het Netwerk voor Onderzoek Biologische Landbouw en voeding gecoördineerd door ILVO, is het algemene overkoepelend netwerk voor het delen van informatie, ideeën en ervaringen rond onderzoek en kennis voor de biologische landbouw en ondersteunt activiteiten om onderzoek en kennisuitwisseling voor de biologische landbouw en voeding in Vlaanderen te bevorderen. NOBL, CCBT en BBN vormen samen het Vlaamse Onderzoeks- en Kennisnetwerk voor de biologische landbouw en voeding. Centraal binnen het netwerk staat het ontwikkelen van kennis en onderzoek mét en voor de boeren.

Samen met Inagro, PCG, pcfruit, Proefcentrum Pamel, Proefbedrijf Pluimveehouderij, Hogeschool Gent en Odisee Campus Waas, stelt ILVO er als lid van NOBL een aantal van zijn actuele onderzoeksthema’s voor de biologische landbouw en voeding voor. Het ILVO-onderzoek rond de toepassing van maaimeststoffen als mogelijke bijdrage aan de organische stofvoorraad en het N-leverend vermogen van de bodem (ILVO-Plant, Koen Willekens), het inkuilen van veldbonen en granen voor een optimale benutting van nutriënten bij biologische leghennen (ILVO-Dier, Marta Lourenço) en het efficiënt benutten van percelen door combinaties van plantaardige teelten met uitloop voor pluimvee (ILVO-Plant – ILVO-Dier, Victoria Nelissen) worden erin de picture geplaatst. Naast het ILVO-onderzoek komen thema’s als innovatieve teelten, vruchtwisseling, onkruidbeheersing, ziekten- en plaagbeheersing, diervoeding en -gezondheid aan bod. Vanuit de ILVO-FoodPilot wordt Kratos, het adviessysteem waar land- of tuinbouwer gratis advies op maat van uw bedrijf kunnen aanvragen, onder de aandacht van de aanwezige standhouders en beursbezoekers gebracht.

Op het kennisplein vind je naast onderzoek ook informatie van andere kennispartners als Bio zkt Boer en Landwijzer en informatie over de biobedrijfsadvisering van het Departement Landbouw en Visserij terug.

BioXpo-Vitasana wordt georganiseerd in samenwerking met Naredi, Bioforum Vlaanderen, Biowallonie, Probila-Unitrab, VLAM, Horeca Vlaanderen en tal van andere organisaties uit de sector en is de enige vakbeurs voor de hele biosector van landbouwer tot winkelier in België.

Naast het kennisplein geven enkele partners (CCBT en Inagro) binnen het Vlaamse Onderzoeks- en Kennisnetwerk voor de biologische landbouw samen met CRa-w op zondag om 13u een toelichting rond ‘Quinoa, gierst, … new foods vanop Belgische bodem’.