Agenda

23/11/2017

Sojateelt in Vlaanderen: rijp voor de praktijk?!

Donderdag namiddag 23 november 2017
Locatie: ILVO Caritasstraat 39, 9090 Melle

Programma

12:30 Ontvangst met koffie
13:00 Verwelkoming - Joris Relaes (ILVO)
13:10 Inleiding - Programma - Johan Van Waes (ILVO)
13:20 Toelichting 2de Actieplan Alternatieve Eiwitbronnen
Geert Rombouts (Departement Landbouw & Visserij)
13:40 Rassenkeuze, inoculatie, plantdichtheid en rijafstand, N-bemesting - Joke Pannecoucque (ILVO)
14:10 Stand van zaken: erkenning gewasbeschermingsmiddelen - Bram Vervisch (Inagro)
14:20 Rendabiliteit van sojateelt in Vlaanderen - Jef Van Meensel (ILVO)

14:50 Koffiepauze

15:10 Samenwerking AVEVE - Alpro: terugblik op 2017 + vooruitzichten 2018
Dieter Peeters / Greet Vanderheyden (AVEVE/Alpro)
15:30 Wat leren we van onze noorderburen? - Henk Vermeer (Agrifirm NL)
15:50 Potentieel van ingekuilde soja - Alex De Vliegher (ILVO)
16:00 Resterende knelpunten & verder gepland onderzoek - Johan Van Waes (ILVO)
16:10 Panelgesprek: moderator Greet Riebbels (ILVO)
deelnemers uit diverse sectoren (o.a. landbouwers, verwerkende industrie, zaadbedrijven)
16:50 Conclusie - Kristiaan Van Laecke / Johan Van Waes (ILVO)
17:00 Afsluitende drink

Deelname is gratis maar inschrijven is verplicht.
Inschrijven vóór 17 november 2017