Agenda

07/09/2017

ILVO opendeurt met zijn veldproeven! Wees WELKOM!

De derde grote OPEN VELDDAG van ILVO, op 7 september 2017 van 13u tot 15u, staat in het teken van 85 jaar VEREDELING op ILVO.
Heel wat nieuwigheden: paardenbloem, miscanthus, goudsbloem, Festulolium, luzerne, maar natuurlijk ook klaver, soja, grasveredeling, voederbiet, sierteelt, quinoa en nog veel meer.
Start- en eindpunt: ILVO, Burg. Van Gansberghelaan 109 Merelbeke

Open velddag ILVO 

Praktisch:

  • Kom OP de middag: de open velddag loopt van 13 tot 15u
  • De onderzoekers tonen en becommentariëren de veldproeven
  • Vertrek en uitdelen plannetjes: Burg. Van Gansberghestraat 109, Merelbeke. Alles ligt op wandelafstand.
  • Parkeren: Burg. van Gansberghestraat 109, OF op site aan de overkant, maar niet op straat.
  • Inschrijven is niet nodig.

ILVO stelt in totaal 580 mensen te werk, in Melle, Merelbeke en Oostende. Het kenniscentrum verricht onderzoek naar verbeterde en nieuwe landbouw- en sierteeltgewassen, naar veehouderij, naar visserij en mariene kwesties en, last but not least, naar voeding. ILVO heeft 200 ha land in gebruik voor de proeven. In 2017 viert ILVO 85 jaar veredeling.

Plan open velddag

PROGRAMMA

1. Grasveredeling

ILVO veredelt voedergrassen sinds 1932. We selecteren individuele planten en vermeerderen ze vegetatief tot klonen. De beste klonen bestuiven elkaar in isolatieveldjes. Van hun nakomelingen bepalen we de opbrengst en de voederwaarde in maaiveldjes. Op het bezochte proefveld zijn aparte planten, klonen en opbrengstveldjes van Engels en Italiaans raaigras en timothee te zien.

2. Klaver

ILVO veredelt rode en witte klaver. Belangrijke criteria zijn opbrengst, ziekteresistentie, persistentie en zaadopbrengst. Klavers worden veredeld via familieselectie. De beste individuele planten worden geselecteerd en bestuiven elkaar in isolatie, waarna we zaad oogsten per plant. Van de beste zaadopbrengers (families) zaaien we het nageslacht uit, om dit opnieuw aan selectie te onderwerpen. Na een drietal generaties selectie voegen we families samen tot nieuwe kandidaat rassen, waarvan we de opbrengst evalueren in maaiveldjes. Op de proefvelden is zowel witte als rode klaver te zien.

3. Basiszaad als business

ILVO is geen zadenfabrikant. De eerste generaties zaden van een nieuwe cultivar - prebasis en basiszaad - wordt wereldwijd in commerciële transacties overgedragen aan private zaadvermeerderaars en zaaizaadbedrijven. Hoe gaat de aparte ‘ILVO seeds’ Business Unit te werk om de veredelingsproducten te valoriseren? Na de registratie op een rassenlijst starten we zelf de productie op van de prebasis- en basiszaadgeneratie van de nieuwe rassen. Onze zadenspecialisten moeten daarbij een goede perceelskeuze maken, de teelt opvolgen en de precieuze oogst van het productieveld opzuiveren, drogen en ‘schonen’. Op die manier wordt hoogkwalitatief (zuiver en kiemkrachtig) uitgangsmateriaal gegarandeerd.

4. Sierteelt: niet alles is kruisbaar, of toch?

Sierteeltveredelaars dromen vaak van kruisingen tussen ver verwante soorten, om tot echt innovatieve producten te komen. Ze botsen dan op kruisingsbarrières, zowel voor als na de bevruchting. ILVO heeft voor zulke gevallen een reeks technieken in de vingers die de kruisingsbarrières toch doorbreken: in vitro bestuiving, embryo rescue, protoplastfusie…Plant per plant is het wel telkens zoeken en aanpassen. Een succesvoorbeeld die recent op de markt kwam is de reeks sierteeltcultivars Buddleja, Hibiscus, enkel mogelijk na een in vitro techniek.

5. New Breeding Techniques

Biotechnologie draagt steeds meer bij tot het verhogen van de plantkwaliteit. Innovatieve technologieën zoals ‘genome editing’, bv. CRISPR/Cas9 staan op de rand van wereldwijde implementatie., Via CRISPR/Cas9 kan je mutaties realiseren met een chirurgische precisie. ILVO is recent gestart met een toepassing van deze nieuwe veredelingstechnologie bij cichorei en witloof, twee traditioneel Vlaamse gewassen. Via CRISPR/Cas9 willen we ingrijpen in de biosynthese van de bitterstoffen. Wanneer dit slaagt, is er een potentiële markt voor nieuwe voedingstoepassingen, bv. op basis van minder bitter cichoreimeel.

6. Festulolium, het beste van twee grassen?

Festulolium is een verzamelnaam voor kruisingen tussen Festuca (beemdlangbloem of rietzwenkgras) en Lolium (Engels raaigras, Italiaans raaigras en gekruist raaigras). Zo wordt de smakelijkheid en goede verteerbaarheid van de raaigrassen gecombineerd met de stressbestendigheid (droogte of koude op het veld) van zwenkgrassen. Vorig jaar werd het eerste Festuloliumras van ILVO op Belgische rassenlijst opgenomen.

7. Taraxacum of paardenbloem

ILVO onderzoekt met Europese partners mogelijkheden om natuurrubber te winnen uit paardenbloem of Taraxacum. In de wortels zit er namelijk latex. Natuurrubber vangt schokken en hoge temperaturen beter op dan synthetisch rubber. De industrie verwerkt natuurrubber in banden voor auto’s, vliegtuigen, tractoren, in schokdempers onder gebouwen en bruggen in aardbevingsgebieden, en in latex handschoenen. Maar hoe krijg je de Taraxacum hier performant genoeg, en hoe moet de teelt precies?

8. Sorghum

Op zoek naar mogelijke voedergewassen die de teeltrotatie op een veebedrijf kunnen verruimen komt men o.a. bij sorghum terecht. De literatuur geeft aan dat sorghum meerdere voordelen kan bieden: een betere droogte-resistentie dan maïs (de waterbehoefte ligt ±25% lager), een hoog opbrengstpotentieel, weinig stress- en ziektegevoeligheid en passend in een voederrantsoen van vee. Er is een enorm gamma aan sorghumtypes en –rassen, elk met hun specifieke eigenschappen en geschiktheid voor diverse uitbatingsvoorwaarden en gebruiksdoeleinden. Wij zijn op zoek naar goede rassen met een hoge landbouwkundige waarde onder Vlaamse groeiomstandigheden en de optimale teelttechniek.

9. Quinoa

Sinds een paar jaar hebben pioniers en landbouwonderzoekers ondervonden dat er quinoa variëteiten zijn die ook in ons land kunnen geteeld worden. ILVO coördineert het veldonderzoek. Welke zijn de meest optimale teelttechnieken? Wat weten we nu al uit vergelijkende proeven rond oogst- en planttijdstip, plantafstand, bemestingsbehoefte en machinale verwerking? Quinoa is glutenvrij, heeft een hoge nutritionele waarde en is tegenwoordig erg populair. De huidige telers werken voornamelijk via korte keten verkoop. Wie weet is er geen opschaling van de werking in de voedingssector mogelijk, met meer toepassingen dan vandaag het geval is.

10. Kuilmaïs

Nieuwe rassen van landbouwgewassen krijgen altijd eerst een zwaar examen. Jaarlijks vergelijkt en beoordeelt ILVO een 100-tal nieuwe en de beste reeds-in-de-handel-verkrijgbare rassen maïs, in zogenaamde CGW-proeven (Cultuur- en GebruiksWaarde). De resultaten komen terecht in de officiële vergelijkende rassenlijst van België, die een onderdeel vormt van de officiële Europese rassenlijst. De belangrijkste beoordeelde kenmerken zijn opbrengst, vroegheid van afrijpen, kwaliteit (verteerbaarheid), legervastheid en ziekteresistentie.

11. Voederbieten

Voederbieten zijn voor melkveehouders, naast gras en maïs, een mogelijk interessant 3de gewas in het nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. We vergelijken nieuwe rassen met de beste rassen die in de handel verkrijgbaar zijn. Naast opbrengst en tarra besteden we speciale aandacht aan Rhizoctonia resistentie. Als rassen gevoelig zijn voor deze bodemschimmel kan dat leiden tot sterke opbrengstdaling en later na inkuilen ook tot rotting in de kuil.

12. Miscanthus: beloftevol energiegewas

ILVO begon 10 jaar geleden met onderzoek op miscanthus als energieteelt. De eerste stap was de evaluatie van de enige toen commercieel beschikbare kloon Miscanthus x giganteus. Intussen houden we 100 verschillende Miscanthus genotypes kritisch tegen het licht, vooral op productie van houtige biomassa. De gehakselde miscanthusstengels kunnen hun afzet vinden in de bio-energiesector (verbranding, biogas) maar ook in de bouwmaterialen- en de papierindustrie én in de stallen als beddingmateriaal en strooisel.

13. Soja

Opnieuw liggen er bij ILVO in Melle en Merelbeke meerdere soja-veldproeven aan. Het onderzoek om van soja een interessante binnenlandse teelt te maken mikt op vele fronten. Het ILVO-veredelingsprogramma zit in jaar 3. Tegelijk lopen er experimenten rond de optimale bemesting en gewasbescherming. Wat heeft soja precies nodig om een goede groei, peulvorming en afrijping te krijgen? Er zijn ook puur teelttechnische vragen te beantwoorden, zoals rij- en plantdichtheid bijvoorbeeld. En bestaande rassen worden in lokale omstandigheden vergeleken op vlak van opbrengst. Langzaamaan komt de Belgische sojateelt dichterbij. Wij mikken in elk geval op een sojateelt zowel voor humane als voor veevoederdoelen.

14. Groenbedekkers: bladrammenas en gele mosterd

Bijzonder aan groenbedekkers is niet alleen dat ze de bodemvruchtbaarheid verhogen, erosie tegengaan en de nutriëntenuitspoeling tijdens de winter helpen voorkomen maar ook dat ze bepaalde plantpathogene aaltjes in de bodem kunnen onderdrukken. Althans als die eigenschap via veredeling is aangewakkerd. ILVO veredelt vooral de kruisbloemige groenbedekkers bladrammenas en gele mosterd. In dit veredelingsprogramma staat de aaltjestoets centraal. Er wordt geselecteerd naar resistentie tegen het bietencysteaaltje (Heterodera schachtii) en het wortelknobbelaaltje (Meloidogyne chitwoodi). Hoe? Jonge planten inoculeren we gecontroleerd met de schadelijke jonge aaltjes. We screenen de wortels op aantasting na incubatie. De minst aangetaste planten bestuiven elkaar. Het nageslacht wordt opnieuw onderworpen aan de aaltjestoets. Na meerdere generaties bouwen we zo nieuwe rassen op met fel verbeterde aaltjesresistentie.

15. Goudsbloem

Goudsbloem dient zich aan als nieuw gewas met meervoudige eindgebruikers in de industrie. Zowel de bloemen als de zaden kunnen gevaloriseerd worden. In de bloemen zitten hoogwaardige componenten die gebruikt worden in de cosmetica en farmaceutische industrie. De zaden bevatten interessante vetzuren die food en non food toepassingen (natuurverven) hebben. De eenheid plant van ILVO onderzoekt verschillende rassen naar hun geschiktheid als dubbeldoelteelt en hun inhoudsstoffen.