Agenda

11/10/2017

Uitnodiging leren in netwerk XL

Rundveevoeding en graslandbeheer
woensdag 11/10 (ILVO rundvee-specialiste Leen Vandaele werkt mee aan deze studiedag) en donderdag 26/10

Doelgroep

Geïnteresseerde personeelsleden van het Departement Landbouw en Visserij en het Beleidsdomein Omgeving

Doel

Met deze Leren in Netwerk XL willen we de collega’s binnen ons eigen departement en binnen het beleidsdomein omgeving informeren over de landbouwkundige waarde van gras in het rantsoen. We gaan uit van het standpunt van de rundveehouder, die een zo groot mogelijke voedingswaarde uit zijn/haar grasland wil halen. Hierbij moet hij rekening houden met het beleid op landbouw-, milieu- en natuurvlak.

Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen, en om voldoende tijd te laten voor vragen, zal deze Leren in Netwerk gespreid worden over twee halve dagen (vandaar dus de XL).

Programma

Dag 1 - Rundveevoeding: Wat wil de koe?

 • Inleiding (Geert Rombouts)
 • De koe: fysiologie en penswerking (Ivan Ryckaert)
 • Behoeftenormen, voederwaardering en vertering (Ivan Ryckaert, Laurence Hubrecht)
 • Pauze
 • Neveneffecten van rundveevoeding: focus op ammoniak en methaan (Sam De Campeneere/Leen Vandaele, ILVO)
 • Vragen

Volgende vragen komen hier aan bod:

 • Hoe functioneert het spijsverteringsstelsel van de koe?
 • Wat heeft een koe minimaal nodig voor een goede vertering?
 • Wat betekenen de begrippen VEM, VEVI, DVE en OEB?
 • Hoe wordt de voederwaarde van het rantsoen afgestemd op de behoefte van de koe?
 • Wat is krachtvoer en wat is het belang hiervan?
 • Wat is het belang van maïs in het rantsoen?
 • Wat zijn de ongewenste neveneffecten van de koevertering en hoe kunnen deze geminimaliseerd worden?

Dag 2 - Graslandbeheer: Wat is het ideale grasland voor het rundvee en de rundveehouder?

 • Inleiding (Ivan Ryckaert)
 • Kenmerken van gras – types grasland en grassoorten – graslandmanagement (Geert Rombouts, Mathias Abts)
 • Gras versus maïs (Geert Rombouts)
 • Pauze
 • Graslandbeheer i.f.v. beleidskader (Elke Ramon, Hubert Hernalsteen, Mathias Abts)
 • Vragen + netwerkmoment met broodjes

Volgende vragen komen hier aan bod:

 • Wat zijn de typische kenmerken van gras?
 • Welkte types grasland bestaan er en waarvoor dienen ze?
 • Welke grassoorten bestaan er en wat zijn hun voor- en nadelen?
 • Wat zijn de belangrijkste verschillen (teeltwijze, bemesting …) tussen gras en maïs?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van beweiden?
 • Wat is de impact van landbouw-, natuur- en milieubeleid op graslandbeheer?
 • Wat is de relatie tussen grasland en bodemorganische koolstof?

Praktisch

Deze LIN XL vindt plaats op woensdag 11 oktober én donderdag 26 oktober, telkens van 9h30 tot 12h00. De tweede dag sluiten we af met een netwerkmoment met broodjes. Beide dagen gaan door in het Ellipsgebouw, Koning Albert II-Laan 35, 1030 Brussel, in auditorium 0.06.

Geïnteresseerd? Schrijf je voor 22 september in via het LV portaal (voor de personeelsleden van het Departement Landbouw en Visserij) of via een mailtje naar voorlichting@lv.vlaanderen.be. Zet in het onderwerp ‘Leren in Netwerk XL’.