Agenda

15/06/2017

Kick off 'Growing a green future'

De komende jaren zal de transitie naar een circulaire economie en de ontwikkeling daarbij van een biogebaseerde economie onze volle aandacht blijven vragen. Vlaamse en Nederlandse bedrijven en instellingen hebben de handen ineen geslagen en gaan met `Growing a green future` hier een steentje aan bijdragen. We willen u hier graag over informeren met een feestelijke bijeenkomst op 15 juni in de namiddag.

Binnen dit project werken Agrodome, Cradle Crops, Delphy, Ecotreasures, Hogeschool Karel de Grote, ILVO, Inagro, Millvision, Proefboerderij Rusthoeve, Provincie Vlaams Brabant en ZLTO grensoverschrijdend samen aan nieuwe kansen en mogelijkheden voor de biobased economy.

Er zijn verschillende werkpakketten rondom bouwmaterialen, vezels, oliën en andere inhoudsstoffen waarbinnen nieuwe ketenkansen worden geïnventariseerd, onderzocht en ondersteund worden op weg naar de markt.

Uw aanwezigheid wordt bijzonder op prijs gesteld. U kunt u opgeven via mail naar info@biobasedgarden.nl

Programma

Start 13.30 uur

  • Ontvangst met koffie en Zeeuwse bolus
  • Woord van welkom, Charlotte van Sluijs (Proefboerderij Rusthoeve)
  • Introductie Growing a Green Future, Cor van Oers (Delphy)
  • De ambitie van Vlaanderen op het gebied van de bio-economie, Annemie Janssens (Interdepartementale werkgroep Bio-economie, Vlaanderen).
  • De ambitie in Nederland Rop Zoetemeijer, (directeur van Biobased Delta)
  • Biobased Economy in Zeeland, Ben de Reu (Gedeputeerde van de Provincie Zeeland)
  • Mogelijkheid tot bezichtiging van de Biobased Garden en presentatie van biobased materialen
  • Afsluiting en aansluitend een drankje en een hapje (ca 16.30 u)

Locatie

Proefboerderij Rusthoeve
Noordlangeweg 42, Colijnsplaat

partners GAGF

Interreg Vlaanderen-NederlandHet project ‘Growing a green future’ is gefinancierd binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu.

Uitnodiging