Agenda

13/06/2017

Infoavond agroforestry

Basisschool Het Blavierke, Stokstraat 1, 3800 Zepperen

In Vlaanderen is elke lap grond kostbaar, naast een hoge productiviteit zijn ook ecologisch aspecten belangrijk. Agroforestry of boslandbouw is een teeltsysteem waarbij landbouwgewassen of veehouderij gecombineerd worden met de productie van houtige gewassen op hetzelfde perceel. Dit teeltsysteem is eigenlijk al eeuwen oud, maar is ook toepasbaar in de moderne landbouw. Door dergelijke “ecologische intensivering” zijn er efficiëntiewinsten te behalen, zowel op korte als op lange termijn.

Met deze infoavond mikken we op alle geïnteresseerden om met dit teeltsysteem aan de slag te gaan of er eenvoudigweg kennis mee te maken. Voorafgaand aan de infoavond zijn we te gast op de Natlandhoeve; het biologisch bedrijf waar Jos De Clercq Limousin runderen laat grazen op natuurgraslanden en in de boomgaarden met fruit-, kastanje- en notenbomen. Naast technische en juridische aspecten wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de PDPO-subsidiemaatregel, de dienstverlening en kennis rond agroforestry in Vlaanderen.

Programma

16u45 Onthaal – Basisschool Het Blavierke, stokstraat 1, 3800 Zepperen
17u00 Inleiding: Wat is agroforestry en welke effecten kan je verwachten?
(Bert Reubens en Lieve Borremans, ILVO)
17u30 Terreinbezoek hoogstamboomgaarden van Jos De Clercq
Natlandhoeve, Stokstraat 2, 3800 Zepperen
18u45 Broodjesmaaltijd
19u40 Toelichting: VLAIO-project Agroforestry in Vlaanderen, kennisloket en dienstverlening
(Tom Van Nieuwenhove, Inagro)
20u00 Toelichting: Subsidiemogelijkheden en juridische aspecten
(Tim Ghysels, Departement Landbouw en Visserij)
20u20 Napraten bij een drankje

Inschrijven

Deelname is gratis maar inschrijven is wel verplicht tegen ten laatste dinsdag 6 juni 2017. U kan inschrijven via de online inschrijfmodule of telefonisch op 016 28 64 28.

Meer info

Joost-Pim Balis T: 016 28 64 28 E: joostpim.balis@agrobeheercentrum.be

Aangepast schoeisel voor het terreinbezoek is aanbevolen.

Infoavond Agroforestry