Agenda

09/05/2017

Studiedag recent rundvee-onderzoek

Plaats: ILVO eenheid Dier - Veehouderij
Scheldeweg 68, 9090 Melle

13:15 Ontvangst met koffie
13:30 Verwelkoming & Inleiding (Bart Sonck & Sam De Campeneere)
13:40 - 15:20

  • Effect van ras, rijpheidsstadium en inkuilduur op de voederwaarde van maïskuil (Johan De Boever)
  • Het effect van een L. buchneri kuiladditief voor maïskuil op de kuilkwaliteit, voederwaarde en dierprestaties van BWB vaarzen (Karen Goossens)
  • Effect van type maïskuil op de productieresultaten bij melkvee (Johan De Boever)
  • Effect van voederseleniumbron op de seleniumexcretie in melk (Leen Vandaele)

------------------------------------------------ Pauze met koffie -----------------------------------------

15:40 - 17:00

  • Vergelijking ureum en slow release ureum op productieresultaten bij melkvee (Leen Vandaele)
  • Vergelijkende studie met 2 types melkpoeder voor de opfok van BWB kalveren (Karen Goossens)
  • Onderzoek naar mogelijkheden tot reductie van ammoniakemissie bij vleesvee (Sabrina Curial)

------------------------------------------- Netwerkmoment met een drankje ---------------------------------------------

Graag inschrijven vóór 5 mei via Studiedag Rundvee Onderzoek.

Gelieve voor de inschrijving van groepen (>10 pers) vooraf contact op te nemen (leen.vandaele@ilvo.vlaanderen.be)

Uitnodiging