Agenda

24/02/2017

Voorstelling Uitleenproject en brochure Mestgassen en bezoek aan ILVO melkveeproefstal

Veilig omgaan met mestgassen, en GPS-gestuurde spuitmachine als leertoestel. Welkom op ILVO, in naam van Fedragrim en Preventagri.

UITLEENPROJECT

RTC Oost-Vlaanderen, Lemken, New Holland, de Proefhoeve Bottelare en Fedagrim werkten een project uit waarbij een tractor en gps-gestuurde getrokken spuit ter beschikking gesteld wordt voor demonstratie en lessen aan scholen in Oost-Vlaanderen. Zo konden de scholen hoogtechnologisch materiaal demonstreren zonder geconfronteerd te worden met dure aankoop of huurcontracten. Om verdere logistieke kosten en technische beslommeringen te vermijden, werd de tractor en machine permanent gestald op de Proefhoeve in Bottelare, die ook een lokaal aanboden voor de lessen. Voorafgaand kregen de leerkrachten een intensieve opleiding over de werking van de spuitmachine. Het project kende succes en de spuitmachine werd veelvuldig gedemonstreerd aan de leerlingen. Daarom stellen we graag dit project voor.

MESTGASSEN

De voorbije jaren waren er enkele jammerlijke ongevallen met mestgassen. Fedagrim en Prevent Agri sloegen daarom de handen in elkaar om hieromtrent een brochure te ontwikkelen. Deze brochure geeft aan waar mestgassen gevaar kunnen opleveren in een varkens- en melkveestal. De partners hopen met deze brochure de bewustwording hieromtrent te vergroten.

PROEFSTALBEZOEK

Na de voorstelling van de brochure ‘Mestgassen’ bezoeken we de nieuwe proefstal melkvee van het ILVO. In deze stal uit 2014 kunnen 160 koeien individueel en in detail opgevolgd worden qua voeding, gedrag, gezondheid en melkproductie dankzij de aanwezige melkrobots, de automatische weegunits voor de registratie van voedsel- en wateropname, een passerelle voor observatieonderzoek en nog veel meer. Dankzij deze hoogtechnologische stal kan er onder andere onderzoek gebeuren rond stikstofemissie. ILVO biedt ons een rondleiding aan.

AGENDA

09.30 Ontvangst met koffiekoeken
10.00 Interne evaluatie uitleenproject
11.00 Persvoorstelling uitleenproject
RTC, Lemken, New Holland, de Proefhoeve Bottelare en Fedagrim
12.00 Broodjeslunch
12.45 Vertrek richting ILVO
13.00 Ontvangst ILVO
13.10 Welkom
Johan Colpaert, Fedagrim
Chris Botterman, Prevent Agri
13.15 Persvoorstelling brochure mestgassen
Prevent Agri en Fedagrim
14.00 Bezoek proefmelkstal ILVO
15.30 Einde

LOCATIE

Voormiddag: Proefhoeve Bottelare
Diepestraat 1
9820 Merelbeke

Namiddag ILVO Eenheid Dier
Scheldeweg 68
9090 Melle

De twee locaties bevinden zich op 3 km van elkaar.

PRAKTISCH

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen vóór donderdag 23 februari 2017.

Bij Lies Leemans

Gelieve aan te geven of u deelneemt aan de lunch en/of het proefstalbezoek.

Uitnodiging