Agenda

17/03/2017

Inspiratie-event "Verduurzaming van uw agro-voedingsketen"

Uw bedrijf of organisatie is een (kleine) schakel in onze AGROVOEDINGSKETEN? Duurzamer worden is volgens u géén zaak van één persoon of bedrijf? Idealiter zetten de “anderen” er volgens u mee hun schouders onder? Maar hoe?

voedingsketen verduurzaamtLaat u inspireren door vier initiatieven die al sterk aan de weg timmeren.
Kom naar het inspiratie-event: DE VOEDINGSKETEN VERDUURZAAMT.

Dit event vindt plaats in de zaal bij COMEOS (Belgische federatie voor de handel en diensten vzw), Edmond Van Nieuwenhuyselaan 8, 1160 Brussel op 17 maart 2017
Dit is een initiatief van de stuurgroep van het transformatieproject ‘Naar een duurzame landbouw- en voedingsketen’.

Schrijf u nu in vóór 13 maart 2017

Programma

09u00 Ontvangst en inleiding
09u30 Vier volgbare voorbeelden van verduurzaming

JOOP DE KOEIJER over ZEEUWSE VLEGEL
Zeeuwse landbouwers laten hun milieuvriendelijke tarwe erkennen tot streekproduct, in samenwerking met molenaars, bakkers, consumenten- en landbouworganisaties en een Milieu Federatie. Waar zit de waarborg? Welke hindernissen waren er? Waarom lukt het (niet)? (www.zeeuwsevlegel.nl)

GUY VANDEPOEL (Boerenbond) en RENAAT DEBERGH (Belgische Zuivelindustrie) over de IKM DUURZAAMHEIDSMONITOR
Hoe de melkveehouders, de landbouworganisaties en de verwerkende industrie opmerkelijke duurzaamheidsstappen voorwaarts hebben gezet, door een vrij menu van 35 maatregelen te combineren met zorgvuldige registratie gekoppeld aan het IKM-lastenboek. Welke invloed heeft dit al gehad op de internationale afzetmarkten? Waarom vrijwillig? Hoe breed kan je gaan (dierengezondheid en -welzijn, energie, milieu, rantsoen, water, bodem, sociale duurzaamheid…)? (www.ikm.be)

NOREEN LANIGAN (engels!) over BORD BIA
De Ierse Food and Drink Industry bedacht samen met een aantal bedrijven en met steun van de overheid een Origin Green Charter. De landbouwsector, de visserij en voedingsindustrie krijgen 5 jaar tijd om hun zelf opgelegde meetbare doelen inzake energieverbruik, emissiereductie, afval, dierenwelzijn, biodiversiteit of sociale duurzaamheid te halen. Welke best practices zijn er intussen te rapen? Wie controleert en verifieert de resultaten? Hoe gunstig is de evaluatie? Wat is de toekomst? (www.bordbia.ie; www.origingreen.ie)

DANIELLE GRAM over STICHTING VELDLEEUWERIK
Hoe de Flevolandse akkerbouwers samen met de Agrarische Unie en Heineken hun teelt en bedrijfsvoering leerden aanpassen en een systematiek ontwikkelden voor verduurzaming van de akkerbouw in heel Nederland samen met de toeleveranciers, adviseurs en afnemers. Er wordt gewerkt met 10 indicatoren (bodemvruchtbaarheid, bodemverlies, biodiversiteit, productwaarde, menselijk kapitaal, energie, water, lokale economie, gewasbescherming en voedingsstoffen) en een strenge certificeringsmethodiek waar zelfs het ministerie van Economische zaken een rol in speelt. Wat betekent het label ‘Mijn Veldleeuwerik’ vandaag in Nederland? Hoe werkt de bottom-up dialoog? Welke stappen zitten er tussen nieuwe kennis en echte praktische maatregelen? (www.veldleeuwerik.nl)

11u30 Twee actieve informele workshops met UW inbreng (elk 40 minuten)

  1. In gesprek met de Vier Volgbare Voorbeelden Van Verduurzaming
  2. Brainstorm over mogelijkheden binnen Uw Specifieke Keten

12u50 Afsluiting en broodjeslunch