Agenda

09/06/2017

Studiedag FOD Economie 'Belgisch zeezand: een schaars goed?'

De studiedag zandwinning - editie 2017 - vindt plaats in Hotel Andromeda te Oostende. Met zicht op zee leggen we ons toe op de vraag: "Is Belgisch zeezand een schaars goed?".

In de voormiddag houden we het traditioneel met een overzicht van de resultaten van de monitoring. Daarna komen een update van het milieueffectenrapport over de zandwinning in controlezones 1, 2 en 3 en het project TILES (Transnationale en Integrale Langetermijn mariene Exploitatie Strategieën) aan bod, evenals het onderzoek naar een nieuw referentieniveau voor zandwinning. Zeegra, de Beroepsvereniging van invoerders en producenten van gebaggerde zeegranulaten, sluit de voormiddagsessie af.

In de namiddag bezoeken we een bedrijf actief in de zandwinningssector en gaan we aan boord van het onderzoeksschip Simon Stevin.

Programma en inschrijving

Met bijdrage van Annelies De Backer (ILVO)