Agenda

23/02/2017

Slotevent Agro-ecologie in land- en tuinbouweducatie

9u00 - 13u30

Waar en hoe komt agro-ecologie voor in het brede vormingsaanbod voor land- en tuinbouw?
Hoe kunnen we meer agro-ecologie in de vorming voor land- en tuinbouwers krijgen?
Moet agro-ecologie verweven worden in het hele vormingsaanbod of slechts in enkele volwaardige agro-ecologie opleidingen?
Draagt u, als expert in kennisdeling, beleid, of landbouw, ook graag uw steentje bij aan de beleidsaanbevelingen?

Programma

09u00 Ontvangst door Jan Kielemoes (Afdelingshoofd, afdeling Milieu-integratie en –subsidiëringen,
Departement Leefmilieu, Natuur & Energie. Opdrachtgever van het project)
09u30 Voorstelling resultaten en beleidsaanbevelingen (Lies Debruyne en Laure Triste, ILVO)
10u30 Pauze
10u45 Workshop beleidsaanbevelingen. We nemen onze beleids- aanbevelingen samen met u onder de loep,
om tot een gedragen, gevalideerde set van concrete aanbevelingen te komen als eindresultaat van het project.
12u00 Plenaire terugkoppeling van de resultaten van de workshop
12u30 Broodjeslunch

Locatie

ZebrastraatZaal Ned Kahn
Zebrastraat NV
Zebrastraat 32, 9000 Gent

Inschrijven

Inschrijven vóór 15 februari 2017