Agenda

21/02/2017

Studienamiddag 'Klimaatverandering: opportuniteit voor de plantenteelt?'

Welke impact heeft de klimaatverandering op onze plantenteelt?
Welke verschuivingen kunnen optreden?
Wat is de rol van plantenteelt als opslag voor koolstof in de strijd tegen klimaatopwarming?
Moeten we vrezen voor nieuwe ziekten en plagen?

Opzet

De studiedag start met een duidelijk uiteenzetting omtrent de te verwachten klimaatveranderingen binnen België. Vertrekkende vanuit historische data wordt ingezoomd op welke fenomenen (droogteperiodes, hevige regenval, …) er mogelijks kunnen optreden en wat de te verwachten frequentie is. Na deze algemene situering gaan we dieper in op de mogelijke impact voor plantenteelt. Welke verschuivingen kunnen er optreden? Hoe kan plantenveredeling ervoor zorgen dat nieuwe rassen aangepast zijn aan veranderingen in groeiomstandigheden. Wat is de rol van plantenteelt als opslag voor koolstof in de strijd tegen klimaatopwarming. Moeten we vrezen voor nieuwe ziekten of plagen?

Studienamiddag van de expertgroep Agrarische Productie en Ecosfeer, Werkgroep Plantenteelt

Dr. ir. Johan Van Huylenbroeck, voorzitter werkgroep Plantenteelt
ir. Marleen Mertens, secretaris werkgroep Plantenteelt
ir. Frans Verstraete, voorzitter expertgroep Agrarische Productie & Ecosfeer
Dr.ir. Kurt heungens, secretaris expertgroep Agrarische Productie & Ecosfeer

ILVO werkt mee aan deze studienamiddag

Programma en inschrijving