Agenda

09/12/2016

Doctoraatsverdediging Leonie Jacobs

Titel doctoraat: Road to better welfare – welfare of broiler chickens during transportation

Vooraf aan de doctoraatsverdediging zijn er twee Engelstalige gastlezingen vanaf 15:15u:

  • Dr. Hans Spoolder, senior onderzoeker en etholoog bij Livestock Research, Wageningen Universiteit, en panellid bij de European Food and Safety Authority (EFSA) zal spreken over het Europese “Animal Transport Guides-project”. Dit project is gericht op het ontwikkelen van richtlijnen voor goede en beste praktijken rond transport van productiedieren;
  • Assist. Prof. Dr. Marlene Kirchner (Universiteit van Kopenhagen), gespecialiseerd in welzijnsevaluaties, ethiek en wetgeving, waarvoor ze in 2014 werd ze erkend als deskundige door het Europees college (ECAWBM-AWSEL), zal spreken over “Welfare assessment for the Danish Animal Welfare INDEX in Danish dairy herds”. Dit project is gericht op de ontwikkeling van welzijnsevaluatie-protocollen en indexmodellen voor runderen (en varkens) om het welzijn te kunnen vergelijken op nationaal niveau, en om de evolutie over tijd te kunnen opvolgen.

Waar: Voldersstraat 9, Aula, academieraadzaal
Wanneer: 15:15u, 9 december
http://www.ugent.be/nl/agenda/doctoraten/20161209-DI51

U wordt vriendelijk uitgenodigd voor deze lezingen, doctoraatsverdediging en de daaropvolgende receptie. Gelieve vóór 7 december per mail aanmelden bij Leonie Jacobs: Leonie.Jacobs@ilvo.vlaanderen.be