Agenda

06/12/2016

Studiedag 'Risicobeheersing in de veehouderij'

De veehouderij wordt continu geconfronteerd met een aantal grote en/of grote gevolgen hebbende risico’s. Naast productierisico’s (zoals dierziekten en contaminaties) nemen vooral de economische risico’s meer en meer toe (onzekere kosten en inkomsten). Ook persoonlijke en bedrijfsmatige risico’s (arbeidsongeschiktheid, brand en schade) en institutionele risico’s (milieu- en dierenwelzijnswetgeving) dragen bij aan de bedrijfsonzekerheid. Het is dus belangrijk dergelijke risico’s te evalueren en waar nodig gebruik te maken van instrumenten om de risico’s te beheersen.

Programma

12u30: Ontvangst met broodjes

13u30: Welkom en inleiding door dr.ir. Bart Sonck, voorzitter van de werkgroep Dierlijke Productie

13u35:

 • Risico en risicomanagement: de unieke zienswijze van Vlaamse veehouders
  Dr. ir. Erwin Wauters, ILVO
 • Verzekerbare risico’s: cijfergegevens en aangepast productaanbod
  Ing. Johan Galle, AGinsurance

15u00: Koffiepauze

15u20:

 • Reële risico’s in de veehouderij: praktijkervaring over risicoscreening en (deel)oplossingen
  Ir. Riccy Focke, Boeren op een Kruispunt
 • Rol van de overheid in inkomensrisico
  Dr. ir. Jeroen Buysse, UGent

16u45: Slotwoord

16u55: Drankje ter afsluiting

Waar - wanneer

Dinsdag 6 december 2016 | 12.30u - 16.55u | MELLE
ILVO, Eenheid Plant, Caritasstraat 39

Meer info en inschrijven