Agenda

18/11/2016

Bio-economie @ ILVO

Van grond tot bord! Van grond tot industrieel product en terug?
Landbouw en visserij zijn van oudsher en nog steeds gericht op de productie van voeding. In de 21ste eeuw lonkt de bio-economie –food of non-food- echter in toenemende mate naar de primaire sector.

Sinds twee jaar heeft het ILVO-onderzoeksteam een visie en een onderzoeksstrategie ontwikkeld rond het potentieel van de bio-economie voor de Vlaamse agro industrie. Vier groepen van BE-gerelateerde onderzoeksprojecten zijn intussen uitgegroeid tot aantrekkelijke clusters van expertise.

PROGRAMMA “Bio-economie@ILVO”

9u00 Ontvangst met koffie
9u15 Welkomstwoordje - Greet Riebbels, ILVO
9u30 De Vlaamse Bio-economie: strategie, heden en toekomst.”
Eva Van Buggenhout & Dirk Van Gijseghem. Departement Landbouw & Visserij
9u50 Creating circular values: concrete cases van het Dutch Biorefinery Cluster
Annita Westenbroek, director, Dutch Biorefinery Cluster, Nederland.
10u10 “Pioniers in Vlaanderen – hoe doen zij het?”
panelgesprek o.l.v. Greet Riebbels, ILVO
10u30 pauze
10u45 ILVO projectplatform bio-economie: heldere ambities
Hilde Muylle, ILVO
11u15 Kennismarkt met de 4 clusters van Bio-economie@ILVO. Kies en ontdek uw voorkeurthema.

MaisoogstCluster 1: Systeem innovatie – faciliteren van de transitie van agrofood naar bio-economie
In de bio-economie worden nieuwe ketens opgezet. Hoe komen deze tot stand? Welke allianties worden aangegaan en welke lukken? Waar knelt het in de ketenvorming? Hoe implementeren we succesvol een innovatie? Onderzoekers lichten hun aanpak toe via de case ‘korrelmaïs’, ‘witloofwortel’ en ‘tomaat’.

compostCluster 2: Optimaal gebruik van natuurlijke hulpbronnen
In welke mate krijgen we de primaire plantaardige productie nog grondstoffen-efficiënter? Reststromen uit de bio-economie worden gevaloriseerd als digestaat, (designer-)compost, biochar, … Veen, een belangrijke fossiele component in teeltsubstraten, is vervangbaar door specifiek bewerkte plantaardige vezels. De landbouwbodem 2.0 wordt vruchtbaarder, gezonder, luchtiger met minder pesticiden en emissies.

PaardenbloemenCluster 3: Primaire biomassa productie
Van sorghum tot biogas,- van paardenbloem tot rubber – van cichorei tot inuline – van miscanthus tot potgrond…Wij presenteren minstens 6 onderzoekscases rond de productie van feedstock voor de bio –economie en hun afgeleide producten.


Cluster 4: Optimale valorisatie van lokaal verwerkte biomassa Innodry
Wat kunnen we met de reststromen in de agro-industrie? ILVO beschikt over een multidisciplinair meetplatform voor biochemische karakterisatie van biomassastromen. Er zijn recent verrassende onderzoeksresultaten rond de valorisatie van onder meer visresten, snijresten van prei, overproductiepieken van de groentenveiling.

12u00 Netwerkevent met broodjeslunch

Praktisch

Wanneer: 18 november 2016 van 9u tot 13u
Locatie: ILVO-Plant, Caritasstraat 39, 9090 Melle

Het event is gratis maar inschrijven is verplicht (tot 10 november).

Meer info

Hilde Muylle, hilde.muylle@ilvo.vlaanderen.be of 09/272 2864
Greet Riebbels, greet.riebbels@ilvo.vlaanderen.be