Agenda

01/12/2016

Symposium 'Voedselvergiftiging en bederf door thermofiele micro-organismen'

De Stichting Food Micro organiseert op donderdag 1 december 2016 in De Bilt een symposium over thermofiele micro-organismen in voeding.
Hitteresistente micro-organismen zijn een toenemende zorg bij de productie van levensmiddelen; o.a. de trend naar mildere conservering heeft geleid tot mildere hittebehandelingen en daardoor een betere overlevingskans voor thermofiele bacteriële sporenvormers zoals Bacillus, Geobacillus, Paenibacillus en Clostridium soorten en hitteresistente schimmels zoals Talaromyces macrosporus en Byssochlamys nivea.
Tijdens dit symposium worden de belangrijkste hitteresistente micro-organismen behandeld en dan vooral in relatie tot de productieomgeving en de levensmiddelen waarin zij voorkomen. We gaan in op de praktijk waarbij besproken wordt hoe bronbesmetting is te reduceren is en hoe contaminatie van eindproducten is te voorkomen.

Op het symposium zijn o.a. lezingen van:

  • André van Zuijlen (Unilever)
  • Mark Heyndrickx (ILVO, België)
  • Jan Dijksterhuis (CBS)
  • Frank Driehuis (NIZO)
  • Enny Sloesser (Intertaste)
  • Paul Kloote (Ecolab)
  • Erwin Berendsen (TIFN / NIZO)

Doelgroepen

Het symposium is interessant voor een ieder die met levensmiddelenmicrobiologie en productkwaliteit te maken heeft. Meer specifiek is het symposium bedoeld voor microbiologen van bedrijven, onderzoeksinstellingen, universiteiten en overheidsorganen welke actief zijn op het gebied van QA, R&D, productontwikkeling en voedselveiligheid. Tevens is het symposium interessant voor beleidsmedewerkers, managers, toezichthouders en docenten. Het symposium is in de Nederlandse taal.

Meer info