Agenda

12/05/16

Uitnodiging machinedemonstratie bemestingstechnieken organische mest

Bij het toedienen van organische meststoffen is het belangrijk om de gewenste hoeveelheid meststoffen op nauwkeurige en uniforme
manier toe te dienen. Een onnauwkeurige bemesting leidt tot over- of onderdoseringen. Overdoseringen kunnen resulteren in het uitspoelen van meststoffen in het grond- en oppervlaktewater, terwijl onderdoseringen nefast zijn voor de opbrengst.

Ook een juiste bandendruk en aslastbelasting spelen een belangrijke rol voor een goede bodemconditie. Het is de bedoeling om al deze aspecten tijdens deze demodag te demonstreren. Concreet zullen in de voormiddag vaste stalmestverspreiders gedemonstreerd worden en in de namiddag drijfmestinjectoren. Hierbij zullen eerst de machines op maat van landbouwers en daarna de machines op maat van loonwerkers gedemonstreerd worden.

Ook nieuwe innoverende technieken zoals het NIRS-Systeem, dat het stikstof- en fosfaatgehalte automatisch kan detecteren, zullen aan
bod komen. Daarnaast kunt u op het demonstratieterrein de verschillende machinefabrikanten bezoeken.

machinedemoVan 10 uur tot 16.00 uur
Terreinen ILVO, Burgemeester van Gansberghelaan 115, 9820 Merelbeke

PROGRAMMA

10.00u opening
10.30u – 12.30u demonstratie stalmestverspreiders
13.30u – 16.00u demonstratie drijfmestinjectie op grasland

TOEGANG

De toegang en parking zijn gratis

Info

Vlaamse overheid - Departement Landbouw en Visserij
Mathias Abts | M 0491 86 85 59 | @ mathias.abts@lv.vlaanderen.be
Bart Debussche | M 0473 82 70 14 | @ bart.debussche@lv.vlaanderen.be

Uitnodiging (pdf)