Agenda

14/04/2016

20 jaar Gebiedsgerichte Werking: Economische dynamiek en omgevingskwaliteit: tweespalt of tweespan?

De Provincie West-Vlaanderen nodigt u uit op de derde van zes lustrumbijeenkomsten rond 20 jaar Gebiedsgerichte Werking. Tijdens die avonden lichten we de pioniersrol toe die de Provincie gespeeld heeft in de streekwerking. We doen dit aan de hand van een aantal thema's die we in de verschillende regio's hebben ontwikkeld.

20 jaar gebiedsgerichte werking

De Provincie West-Vlaanderen nodigt u uit op de derde van zes lustrumbijeenkomsten rond 20 jaar Gebiedsgerichte Werking. Tijdens die avonden lichten we de pioniersrol toe die de Provincie gespeeld heeft in de streekwerking. We doen dit aan de hand van een aantal thema's die we in de verschillende regio's hebben ontwikkeld.

Op donderdagavond 14 april a.s. kunt u kennismaken met de gebiedswerking in Midden-West-Vlaanderen. Het thema van de avond luidt: 'Economische dynamiek en omgevingskwaliteit: tweespalt of tweespan?'.

Een filmpje blikt terug op enkele belangrijke verwezenlijkingen van de gebiedswerking. Prof. Hans Leinfelder blikt kritisch vooruit op mogelijke toekomstperspectieven voor de regio. En tijdens een panelgesprek polsen we bij ondernemers, deskundigen rond landschap en ruimtelijke planning en het middenveld naar de kansen en uitdagingen op het vlak van omgevingskwaliteit in deze economische regio.

DATUM EN LOCATIE

Donderdag 14 april 2016, onthaal vanaf 18u45 in het Huis van de Voeding, Spanjestraat 141 in Roeselare.

PROGRAMMA

18u45   Onthaal

19u00   Verwelkoming en situering van het programma
            Bruno Tricot, directeur-coördinator
            Gebiedsgerichte Werking Midden-West-Vlaanderen

19u15    Gebiedswerking Midden-West-Vlaanderen in 10 minuten ingeblikt

19u25   ‘Bedrijvig met landschap’
            Prof. Hans Leinfelder, KU Leuven-Faculteit Architectuur

20u05   Panelgesprek over het thema van de avond met:

  • Dirk Decoster, CEO Agristo, lid lokale Voka-raad MWVl
  • Paul Demyttenaere, alg. directeur Reo Veiling
  • Denis Dujardin, landschapsarchitect
  • Anna Verhoeve, onderzoekster ILVO
  • Dieter Depraetere, coördinator Leie-Mandel van Pasar

             Moderator: Jos Remaut

20u45    Een provinciaal perspectief op Midden-West-Vlaanderen
             Guido Decorte, gedeputeerde Gebiedsgerichte Werking

20u55    Netwerkreceptie

DEELNEMEN

Deelnemen aan dit event is gratis, inschrijven vóór 8 april 2016 is gewenst.

ACHTERGROND

Midden-West-Vlaanderen staat al van oudsher bekend als een dynamische en ondernemende regio. Van heinde en ver komen mensen naar hier om er te wonen, te werken, te shoppen,.... De streek herbergt een brede waaier aan KMO’s en ook een pak belangrijke, industriële tijgers hebben hier hun vaste stek. Kenmerkend ook is de florissante agrarische nijverheid met haar hoogtechnologische en gemoderniseerde landbouw. De regio heeft een uitgesproken wil om haar koppositie inzake economische dynamiek en welvaart te behouden.

Een welvarende regio waar het goed is om wonen en werken impliceert ook dat er werk gemaakt wordt van een kwalitatieve leefomgeving. En het gelijktijdig dynamiseren van economie én omgevingskwaliteit, samen met partners uit de publieke en private sector, dat is precies de uitdaging en de inzet van de gebiedsgerichte werking van Midden-West-Vlaanderen.

De conferentie op 14 april reflecteert over het samensporen van economische dynamiek en omgevingskwaliteit in de regio Midden-West-Vlaanderen, in het verleden, het heden en in de toekomst.