Agenda

22/02/2016

IE-net studiedag 'Smart & digital farming: toekomstperspectieven voor plantaardige productie'

De combinatie van hoogwaardige meet-, regel- en aansturingstechnieken met data-analysesystemen, die de grote stroom van beschikbare gegevens snel en nauwkeurig interpreteren, bieden nieuwe opportuniteiten voor de plantaardige productie. Het laat toe om de input en output bij de teelt van gewassen te optimaliseren en teeltbeslissingen beter te onderbouwen. Door remote sensing te combineren met veldsensoren, bodem- en gewasanalyses, kan de teler zijn perceel nauwkeuriger managen en opbrengsten verbeteren. De studiedag gaat dieper in op de mogelijkheden die er zijn voor smart & digital farming binnen de Belgische landbouw.

Opzet

De studiedag start met de voorstelling van wat we verstaan onder smart & digital farming. Wat zijn de mogelijkheden, de uitdagingen en beperkingen voor de Belgische landbouw en de individuele teler. Wat is de impact van digitale technologie op het profiel van de toekomstige landbouwer?

Daarna gaan we in op hoe variatie in percelen goed in beeld kunnen gebracht worden. Verschillen in onder meer bodem en structuur worden zichtbaar en kunnen aangepakt worden. Bemesting kan daar dan op afgestemd worden. Remote sensing technologie laat ook toe om bovengrondse groei te monitoren en gewasopbrengsten te voorspellen. Voedingsbehoeften van planten kunnen ingeschat worden door meten van kleurverschillen. Ook in gewasbescherming zijn er heel wat mogelijkheden: aantastingen door ziekten kunnen in een vroeg stadium gezien worden, onkruiden kunnen gericht behandeld worden.

Tenslotte zoomen we in op de praktijk met twee voorbeelden uit de fruitteelt en de teelt van aardappelen.

Studienamiddag van de expertgroep Agrarische Productie en Ecosfeer, Werkgroep Plantenteelt

Dr. ir. Johan Van Huylenbroeck, voorzitter werkgroep Plantenteelt
ir. Marleen Mertens, secretaris werkgroep Plantenteelt
ir. Frans Verstraete, voorzitter expertgroep Agrarische Productie & Ecosfeer
Dr.ir. Joost Salomez, secretaris expertgroep Agrarische Productie & Ecosfeer

PROGRAMMA

12u30: Ontvangst met broodjes
13u30: Verwelkoming en probleemstelling
Johan Van Huylenbroeck, Voorzitter Werkgroep Plantenteelt

Smart farming: een mooie toekomst voor de slimme boer?
Jürgen Vangeyte, Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), Eenheid Technologie en Voeding

Bodemvariabiliteit als basis voor precisielandbouw
Marc Van Meirvenne, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, UGent

Oog voor de noden van elke plant
Wouter Saeys, Department of Biosystems, KULeuven

Koffie

Remote sensing met drones als basis voor precisie-fruitteelt: spielerei of opportuniteit?
Dany Bylemans, Proefcentrum Fruitteelt

Precisielandbouw in de praktijk
Jacob van den Borne, Van Den Borne Aardappelen

Vraagstelling en besluit

16u45: Receptie

Locatie

ILVO - Eenheid Plant
Caritasstraat 39 (nieuw huisnummer - voorheen 21)
9090 Melle

Aandacht
Momenteel zijn er ook belangrijke werken bezig in de Caritasstraat. Vanuit Melle-centrum dient een omleiding gevolgd te worden. Vanuit afrittencomplex autostrade staat aan het rondpunt met de Faculteit Diergeneeskunde een bord met enkel toegang voor lokaal verkeer. Dit mag genegeerd worden vermits ons gebouw wel bereikbaar is.

GPS-toestellen zullen huisnummer 39 nog niet herkennen

Meer info op de ie-net website