Agenda

04/02/2016

Doctoraatsverdediging van Jarissa Maselyne

Titel: Automatisch monitoren van eet- en drinkpatronen van vleesvarkens: naar een waarschuwingssysteem voor productiviteits-, gezondheids- en welzijnsproblemen bij individuele varkens

De verdediging heeft plaats op donderdag 4 februari 2016 om 17 uur in het Jozef Heuts Auditorium LAND 00.215 Landbouwinstituut, Kasteelpark Arenberg 20, 3001 Heverlee.

Na afloop wordt een receptie aangeboden.

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen vóór 21 januari 2016 via jarissa.maselyne@ilvo.vlaanderen.be of 09 272 28 10 (graag met vermelding of u toegang tot de parking wenst, zie wegbeschrijving)

Samenvatting

Varkenshouders streven naar een maximale opbrengst en een optimale welzijns- en gezondheidsstatus van hun dieren. Dit vereist een goede opvolging van elk individueel dier om gezondheids-, welzijns- en productiviteitsproblemen snel op te sporen. Dit wordt momenteel gedaan door een visuele controle van de dieren. Door economische motieven is er een trend naar steeds grotere boerderijen en groepen dieren in de varkenssector. Dit bemoeilijkt de visuele controle en maakt dit zeer arbeidsintensief. Daarom werd in dit doctoraat een waarschuwingssysteem ontwikkeld om automatisch problemen bij vleesvarkens op te sporen en zo de varkenshouder te ondersteunen bij zijn activiteiten.

Het doel is om opkomende productiviteits-, gezondheids- en welzijnsproblemen te signaleren aan de varkenshouder. Veranderingen in het dagelijks eet- en drinkpatroon van een individueel varken kunnen gebruikt worden om deze problemen op te sporen. Daarom werden standaard voeder- en drinksystemen uitgerust met een Hoog Frequent (HF) Radio Frequentie Identificatie (RFID) systeem om dit gedrag automatisch op te meten. Elk varken kreeg een passieve RFID transponder met een uniek nummer in het oor. De metingen van de RFID systemen werden uitgebreid gevalideerd door middel van gedragsobservaties. Een etend of drinkend varken bleek niet continu geregistreerd te worden. Uit metingen van het bereik van het RFID systeem kon worden besloten dat de RFID registraties met onregelmatige tussenpozen van enkele seconden gebeurden doordat de ogenblikkelijke positie en oriëntatie van de transponders ten opzichte van de antenne het meetbereik veranderen.

Lees meer