Agenda

03/09/2015

Infoavond agroforestry

Agroforestry is een teeltsysteem waarbij landbouwgewassen of veehouderij gecombineerd worden met de
productie van houtige gewassen op eenzelfde perceel.
Naast technische en juridische aspecten wordt speciale aandacht besteed aan de PDPO-subsidiemaatregel voor agroforestry. Indien interesse kan u voorafgaand aan de infoavond deelnemen aan het terreinbezoek. Op het bedrijf van Eric Avermaete krijg je de 7ha grote agroforestry aanplant in akkerland te zien en verneem je waarom hij met boslandbouw is gestart.
Wij hopen op dit infomoment alle geïnteresseerden in agroforestry te mogen ontmoeten.

Programma

Vanaf 17:00 Onthaal
17:15 – 18:15 Terreinbezoek aan agroforestry aanplant van Avermaete - Es
18:15 Broodjesmaaltijd
19:00 – 19:05 Verwelkoming door de projectpartners ‘Agroforestry Vlaanderen’
19:05 – 19:25 Agroforestry in Vlaanderen: wat is het en hoe werkt het? – Voorstelling eerste projectresultaten
19:25 – 19:45 PDPO III-subsidie voor agroforestry
19:45 – 20:00 Juridische aspecten van agroforestry
20:00 – 20:15 Dienstverlening vanuit het project Agroforestry in Vlaanderen
20:15 – 20:45 Vraagstelling en discussie
20:45 Napraten met een hapje en een drankje

Inschrijven

Deelname is gratis maar inschrijven is wel verplicht. U kan zich registreren via het online inschrijvingsformulier (deadline = 31 augustus) - Of via tel. 09 272 26 70.
Aangepast schoeisel voor het terreinbezoek is aangewezen.

Meer info

Victoria Nelissen | Tel. 09 272 26 70 | info@agroforestryvlaanderen.be
Meer info kan u vinden op www.agroforestryvlaanderen.be of op www.ruraalnetwerk.be

Deze studiedag wordt georganiseerd door het Vlaams Ruraal Netwerk en de partners van het IWT project
“Agroforestry Vlaanderen”, in het kader van de communicatie over en rond PDPO III.

Uitnodiging