Agenda

03/09/2015

Uitnodiging ontwerpworkshop 'klimaatadaptatiestrategieën voor Lommel en Overpelt'

De klimaatverandering staat inmiddels reeds diverse decennia op de wetenschappelijke en maatschappelijke agenda. De focus lag in het verleden op mitigatie; het matigen van de opwarming van de aarde door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Vandaag moet evenwel ook nagedacht worden over de adaptatie aan het veranderende klimaat. Een deel van de klimaatverandering is immers niet meer afwendbaar. Bovendien is het erg onzeker dat er weldra een doortastend en wereldwijd mitigatie-beleid wordt doorgevoerd.

De klimaatverandering zal ook in Vlaanderen voelbaar zijn en blijft niet beperkt tot hogere temperaturen. Klimatologen waarschuwen voor overstromingen, droogteperiodes, verzilting in de polders, brandgevaar, etcetera. Deze impacten zetten de Vlaamse ruimte onder druk; hoe en waar zullen we deze impacten opvangen?

Het lijkt evident om in de open ruimte de nodige klimaatbuffers in te richten; ruimte voor overstromingen, groen-blauwe netwerken of groene zones die voor verkoeling van steden kunnen zorgen,… Maar is dat wel zo evident? In een verstedelijkte context zoals Vlaanderen is de ruimte schaars. In het verleden werd veelal de open ruimte -en het landbouwgebied in het bijzonder- aangesneden om plaats te geven aan nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. Maar dienen we de (ruimte voor) voedselproductie in Vlaanderen niet te verzekeren? De druk van klimaatverandering op de landbouw in het zuiden zal de landbouw in onze streken waarschijnlijk net terug belangrijker maken. En misschien kan de landbouw ook deel zijn van de oplossing? Bijvoorbeeld door de vele ecosysteemdiensten die ze levert. Kortom, de rol van de landbouwruimte voor klimaatadaptatie moet dringend onderzocht worden.

In het licht van deze uitdagingen, organiseren het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) en de Universiteit Antwerpen (UA) de summer school ‘Shifting Climate, Reshaping Urban Landscapes’. De summer school is een internationaal ontwerpatelier met studenten uit diverse disciplines (landschapsarchitectuur, stedelijk ontwerp, architectuur, enzomeer). Samen zoeken zij naar adaptatiestrategieën voor sterk verstedelijkte gebieden zoals Vlaanderen. De regio Lommel-Overpelt-Neerpelt wordt daarbij als concrete ontwerp-case gebruikt. Meer informatie.

Op de afsluitende ontwerpworkshop op donderdag 3 september (13u - 16u30) is het brede publiek welkom.
In zaal De Soeverein te Lommel stellen de studenten hun ontwerpresultaten voor, gevolgd door een debat over klimaatadaptatie in de regio Lommel-Overpelt.

klimaatadaptatiestrategieën

Opwijk in November 2010 (fotograaf Jos Tilley)

Praktische info

Donderdag 3 september 2015 van 13u tot 16u30

Congrescentrum De Soeverein, Sportveldenstraat 10 te Lommel

Deze summer school kadert in het doctoraatsonderzoek van Jeroen De Waegemaeker naar ‘klimaatadaptatie in de peri-urbane ruimte’.

Contact

Organisator: Jeroen De Waegemaeker (ILVO/UA) – jeroen.dewaegemaeker@ilvo.vlaanderen.be
PhD-student in de stedenbouw en ruimtelijke planning over het thema ‘klimaatadaptatie in peri-urbane gebieden’

Wetenschappelijk comité: Elke Rogge (ILVO) – elke.rogge@ilvo.vlaanderen.be
Eva Kerselaers (ILVO) – eva.kerselaers@ilvo.vlaanderen.be
Maarten Van Acker (UA) – maarten.vanacker@uantwerpen.be

Uitnodiging (pdf)

UA   ILVO