Agenda

10/07/2015

Studienamiddag LCG graszaad

In het kader van het graszaadproject 2015 – Landbouwcentrum Granen Vlaanderen (LCG), organiseert het ILVO een praktische namiddag voor graszaadtelers, teeltdeskundigen en voorlichters: 'Naar een beredeneerde zaadteelt van Italiaans raaigras in de praktijk – fungiciden en halmverkorter'

Studienamiddag in de loods van René Pieters – Haven 89, 9961 Boekhoute – ingang via Kruisstraat Rechtover zaadproductieveld Italiaans raaigras van Tom Gillis

Programma

13.30 u: Uiteenzettingen

 • Resultaten over toepassing van fungiciden in graszaad

  Georges Rijckaert – ILVO
 • Graszaad in Europa en als EAG (Ecologisch Aandachtsgebied)?

  Belangenverdediging van graszaadtelers via Agrisemza

  Hugo Adriansens – AGRISEMZA
 • Actualiteiten in ILVO-basiszaadteelt

  Johan De Dijn – ILVO

15:30 u: Proefveldbezoek: rondgang en bespreking van LCG-graszaadproef 2015

16.00 u: Discussie met natje en droogje, aangeboden door ILVO

Praktisch

Graag een seintje indien u aanwezig zal zijn; inschrijven ten laatste op ma 6 juli 2015

Voor bijkomende vragen en inschrijving:

ILVO: georges.rijckaert@ilvo.vlaanderen.be – tel. 09/ 272 27 00

LCG: lies.willaert@inagro.be – tel. 051/ 27 32 40

ILVO: johan.dedijn@ilvo.vlaanderen.be – tel. 09/272 29 00