Agenda

11/06/2015

CriNglooP Collectief demonstratienamiddag: bodembewerking, compostering en nieuwe teeltsystemen: hoe toepassen op mijn bedrijf?

Bij ILVO lopen een aantal veldproeven die voor u als landbouwer interessant kunnen zijn. We beschikken ook over een composteersite en we gebruiken de boerderijcompost op onze eigen percelen. In 2015, het Jaar van de Bodem, willen we ons onderzoek en onze ervaring rond het verbeteren van de bodemkwaliteit op maat van de Vlaamse bodems toelichten en toetsen aan ervaringen van landbouwers en de regelgeving rond MAP5, GLB, Vlarem en de erosiemaatregelen.
CriNglooP Collectief

Programma: wat krijgt u te zien?

  • Cultuurmaatregelen voor de opbouw van bodemkwaliteit en het maximaal sluiten van de nutriëntenkringloop: niet-kerende bodembewerking, groenbedekking en nieuwe bemestingsvormen.
  • Mogelijkheden van vlas en soja voor een ruimere vruchtwisseling
  • Kippen onder korte-omloophout: meer bewegingsruimte, meer biomassa en een betere bodemkwaliteit?
  • Boerderijcomposteren: kringlopen sluiten, reststromen valoriseren, en bodemkwaliteit verhogen
  • Opbrengst, ziektedruk en bodemkwaliteit bij verschillende combinaties van compost, drijfmesttype en bodembewerking
  • Onderzoek naar grasland en groenvoeders: drijven klaver en luzerne, gras/klaver uit het teeltplan?

Praktisch

De demonamiddag begint om 13u bij ILVO - Plant - Teelt en Omgeving, Burg. van Gansberghelaan 109, 9820 Merelbeke. Deelname is gratis maar vooraf inschrijven is verplicht. Deelnemers kunnen 3 proeven naar keuze bezoeken (1u per bezoek) en we voorzien een drankje vanaf 16u30.