Agenda

11/06/2015

BAMST studiedag 'De plaats van vlees en vleeswaren in ons eetpatroon'

Is vlees onmisbaar in een Westerse maaltijd? Wat is het nutritionele, maatschappelijke en culturele belang van vlees en weegt dit op tegen de nadelen en morele implicaties die volgens sommigen aan vleesproductie en –consumptie verbonden zijn? Hoe wordt de spanning tussen deze beide aspecten aangepakt in de hedendaagse keukens en wat kan worden verwacht voor de toekomst? In de studiedag zal een brede en multidisciplinaire benadering van de verschillende standpunten gebracht worden.

Programma

9u30 Ontvangst met koffie
9u45 Verwelkoming - S. De Smet, BAMST
10u00 Trends in vleesverbruik, en socio-culturele en politiek-economische beïnvloedende factoren - Erik Mathijs, KULeuven
Onder invloed van een groot aantal factoren veranderde de humane voeding doorheen de geschiedenis. Er zijn toenemende aanwijzingen dat een finale transitie zich aan het voltrekken is naar een toenemend verbruik van hoge-kwaliteit vetten, volle granen, fruit en groeten, en vooral een lager verbruik van vlees. Eric Matthijs zal de factoren bespreken die de transitie naar minder verbruik van vleesverbruik bevorderen en afremmen, en dit in een globaal perspectief.
10u40 De co-evolutie van mensen en vlees - Frédéric Leroy, VUB
Vlees eten is een biologische, maar ook een culturele activiteit. In zijn presentatie wil Frédéric Leroy aantonen dat het huidige debat rond vleesconsumptie wordt beïnvloed door tradities van vleesgebruik.
11u20 Dagen zonder vlees: motieven voor een verminderde vleesconsumptie'- Liselot Hudders, UGent
Liselot Hudders en Charlotte De Backer presenteren twee studies waarin ze zijn nagegaan welke motieven het dieetpatroon van consumenten kunnen voorspellen. Hierbij onderscheiden ze full-time vleeseters van vegetariërs, flexitariërs en semi-flexitariërs
12u00 Lunch
14u00 Dagen zonder vlees, ecologisch bewust eten gegroeid uit de buik van de maatschappij – Laurens De Meyer
Een facebook oproep in 2009 vroeg om in een ecologische ingevulde vastentijd de vlees en visconsumptie 40 dagen te verminderen. Aan de laatste actie namen zo’n 52000 mensen deel. Volgens Laurens De Meyer ondersteunt de actie het idee dat mensen hun vleesgebruik kunnen en willen veranderen als ze juist geïnformeerd zijn.
14u30 'Wat staat er vandaag op het menu?'- Vera Putteman, UGent
Eten in de universiteitsrestaurants: lekker, niet duur, gevarieerd, gecontroleerd. Maar ook gezond, duurzaam en biologisch? Vera Putteman gunt ons een blik achter de schermen van de studenten- en personeelsrestaurants van de Universiteit Gent.
15u00 De wetenschap achter de voedingsdriehoek: vlees en vleesproducten als case-study – John Van Camp, UGent
In deze presentatie wil John Van Camp ons inzicht geven in de wetenschappelijke principes achter voorlichtingsmodellen, zoals de actieve voedingsdriehoek. Hij zal hiervoor vlees en vleesproducten bespreken als case-studie.
15u40 Algemene discussie en slotwoord

Locatie

Montil, Moortelstraat 8, B-1790 Affligem

Inschrijven

De inschrijvingen zijn afgesloten Voor meer info bel naar 09 272 26 00.

Voor deelname wordt een bijdrage gevraagd van €150 (all in). Kortingen zijn geldig voor BAMST-leden (€125) en (doctoraats)studenten (€ 100,-). Voor laattijdige inschrijvingen (na 31 mei) bedraagt de deelnameprijs €200. Betaling via overschrijving op BE76 0682 2321 3595 (BAMST) met de vermelding “Studiedag + naam deelnemer”.