Agenda

06/05/2015

Studiedag 'beplantingen in de kippenuitloop'

In Nederland en Vlaanderen is de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met beplantingen in kippenuitlopen. Diverse pluim-veehouders hebben wilgenplantages, Miscanthus en fruitbomen in hun uitloop aangelegd. Louis Bolk Instituut, ILVO, Probos en Inagro hebben onderzoek gedaan naar het uitloopgebruik door de kippen, de kosten en de baten, de wet- en regelgeving, de invloed op de aanwezigheid van AI-risicovogels en roofvogels, de groei van gewassen en de nutriëntenhuishouding, etc. Tijd om de balans op te maken! Op 23 april en 6 mei presenteren onderzoekers en pluimveehouders hun ervaringen op een bijeenkomst voor collega-pluimveehouders, onderzoekers, beleidsmakers en andere geïnteresseerden.

Programma

12:00 Lunch
13:00 Opening door dagvoorzitter Johan Zoons

(directeur Proefbedrijf voor pluimveehouderij & Voorzitter WPSA)
13:10 Korte-omloophout (KOH) van wilg in uitlopen:

wat zijn de ervaringen in Nederland en Vlaanderen?

door Bram Vervisch (Inagro) & Martijn Boosten (Probos)

13:40

Korte-omloophout (KOH) combineren met mobiele stallen: een win-win situatie?

door Lisanne Stadig (ILVO)

14:00 Bomen in de uitloop door Pieter Verdonckt (Inagro)
14:20 Pauze
14:45 Miscanthus wat is het en wat kan je ermee in uitlopen?

door Hilde Muyle (ILVO) & Monique Bestman (Louis Bolk Instituut)
15:15 Kippen en fruitteelt: Wat zijn de Nederlandse ervaringen?

door Monique Bestman (Louis Bolk Instituut)
15:40 Afsluiting presentaties door de dagvoorzitter
16:00 Excursie naar de onderzoekslocatie met Korte-omloophout

en mobiele stallen
van ILVO
17:30 Borrel / napraten
18:00 Einde

Locatie:

ILVO Dier, Scheldeweg 68, 9090 Melle


Aansluitend aan de presentaties wordt er een excursie voorzien:

in Melle wordt de ILVO-onderzoekslocatie met korte-omloophout en mobiele pluimveestallen bezocht.

Het volledige programma wordt binnenkort bekendgemaakt. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden is verplicht en kan tot en met 30 april 2015 via:

Magda De Bruycker, Dier@ilvo.vlaanderen.be, T +32 9 272 26 00

Flyer