Agenda

24/04/2015

Openbare verdediging doctoraal proefschrift Eva Van laer

Titel van het doctoraal proefschrift: 'Detection, consequences and prevention of thermal discomfort for cattle kept outdoors in Belgium'

Runderen op de weide of in natuurgebieden worden soms blootgesteld aan ongunstige weersomstandigheden. Negatieve effecten van koude en hitte zijn reeds gekend uit studies in regio’s met een extreem klimaat. In dergelijke regio’s, zijn preventieve maatregelen dan ook wijdverspreid. In gebieden met een gematigd klimaat, daarentegen, is de nood aan beschutting voor rundvee in open lucht echter minder duidelijk.

Dit doctoraatsproject focust op deze problematiek, specifiek in een gematigd klimaat, meer bepaald in België. Er werd onderzocht (1) hoe thermisch ongemak bij in open lucht gehouden runderen kan worden gedetecteerd, (2) hoe frequent het voorkomt, (3) wat de gevolgen zijn en hoe ernstig deze kunnen zijn, en (4) hoe het kan worden voorkomen.

De verdediging zal plaatsvinden op vrijdag 24 april 2015 om 17.30 uur

Faculteit Diergeneeskunde

Salisburylaan 133, Merelbeke

in Auditorium B van de Universiteit Gent

Na de verdediging volgt een receptie waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd.

Indien u de receptie zult bijwonen, gelieve dit per mail (evavanlaer@gmail.com) of telefonisch (0479/70.14.70) te melden vóór 17 april 2015.

Korte samenvatting van het proefschrift en CV