Agenda

02/04/2015

Openbare verdediging van het doctoraal proefschrift van Tommy D'Hose

Titel van het doctoraat: 'Effecten van boerderijcompost en vruchtwisseling op chemische, fysische en biologische bodemkwaliteit en gewasopbrengst'

Boerderijcompost verhoogt de chemische, fysische en biologische bodemkwaliteit en resulteert op termijn in hogere gewasopbrengsten. Effecten van vruchtwisseling zijn voorlopig minder eenduidig. Het opstellen van een bruikbare bodemkwaliteitsindex voor de landbouwer vraagt in de toekomst nog extra werk.

De verdediging zal plaatsvinden op 2 april 2015 om 16u in de Academieraadzaal, lokaal A 0.030, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Coupure links 653, 9000 Gent.

Aansluitend volgt een receptie waarop u van harte welkom bent. Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen voor 28 maart 2015 via tommy.dhose@ilvo.vlaanderen.be

Abstract van het doctoraal onderzoek en kort cv